Tytuł: Uroczyste wręczenie nagrod i wyróżnień laureatom KONKURSU na scenariusze zajęć edukacyjnych poswięconych "Rocie" i Feliksowi Nowowiejskiemu
   Opis:

Z radością informuję, że rozstrzygniety został KONKURS na scenariusze zajęć edukacyjnych poświeconych „Rocie” i Feliksowi Nowowiejskiemu w 100. rocznicę skomponowania i pierwszego wykonania pieśni.

Serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom Konkursu, ktore odbędzie się w Salonie Muzycznym - Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w dniu 25 listopada 2009 r. o godz. 11.00


Nadesłane scenariusze oceniała specjalnie powołana 9-osobowa Komisja Konkursowa w składzie:
•    Leszek Walkowiak (Dyrektor Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza) – Przewodniczący Komisji
•    dr Jan Chudobiecki (Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania) – Zastępca Przewodniczącego Komisji
•    prof. Antoni Szczuciński (Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania)
•    Maria Jedlińska-Pyssa (starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego)
•    Justyna Szychowiak (doradca metodyczny ds. muzyki Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu)
•    doc. dr Teresa Śnitko (Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu)
•    dr Justyna Humięcka-Jakubowska (Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych w Katedrze Muzykologii Wydziału Historycznego UAM)
•    Eliza Malarecka (Przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania)
•    Jan Nowowiejski (Prezes Honorowy Towarzystwa im. Feliksa Nowowiejskiego, Syn Kompozytora). 

Po dokonaniu wnikliwej analizy i indywidualnej oceny wszystkich prac, członkowie Komisji wyłonili 6 najlepszych scenariuszy, których autorów nagrodzono regulaminowymi nagrodami i wyróżnieniami oraz 6 scenariuszy, którym przyznano wyróżnienia pozaregulaminowe w postaci ufundowanych przez Towarzystwo zestawów materiałów dotyczących Feliksa Nowowiejskiego, płyt CD oraz DVD.


Wyniki Konkursu ogłoszone zostały w obecności Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania - Pana Sławomira Hinca, podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Salonie Muzycznym - Muzuem Feliksa Nowowiejskiego w dniu 14 października br.Zgodnie z decyzją Komisji nagrody otrzymują:
•    w kategorii „szkoła podstawowa” - Karolina Dębicka z Ziębic, za pracę pt. Feliks Nowowiejski – Kompozytor, który przyspieszył bicie serca wszystkich Polaków żyjących pod zaborami
•    w kategorii „gimnazjum” - Alicja Krajewska ze Świerczyny za pracę pt. Geneza „Roty” lekcją historii
•    w kategorii „szkoła ponadgimnazjalna” - Jolanta Stefańska z Zawiercia za pracę pt. „Rota” – w stulecie pieśni

wyróżnienia otrzymują:
•    w kategorii „szkoła podstawowa” - Wanda Szymanowska z Gołaszyny za pracę pt. Twym znakiem – orzeł biały! 
•    w kategorii „gimnazjum” - Beata Smeja z Jeżewa za pracę pt. Z „Rotą” do Europy
•    w kategorii „szkoła ponadgimnazjalna” - Beata Irzyk z Dynowa za pracę pt. Droga do sławy Feliksa Nowowiejskiego – kompozytora melodii do „Roty”

Na wniosek Komisji Konkursowej przyznane zostały również nagrody pozaregulaminowe (zestaw wydawnictw), które otrzymują:

w kategorii „szkoła podstawowa”
•    Dorota Bielawska ze Strzegomia za pracę pt. Feliks Nowowiejski – nasz kompozytor narodowy oraz pracę pt. Bóg, język, ojczyzna – wizja polskości w „Rocie” Marii Konopnickiej
•   Krzysztof Bezen z Wieruszowa za pracę pt. Nauka pieśni „Rota” Feliksa Nowowiejskiego
w kategorii „gimnazjum”
•  Agata Fiałkowska z Jarnołtówka za pracę pt. Na Polski imię podnosim czoła dumnie
w kategorii „szkoła ponadgimnazjalna”
•    Agnieszka Sławińska z Sochaczewa za projekt edukacyjny składający się z 3 jednostek lekcyjnych: 1. Maria Konopnicka i Feliks Nowowiejski – twórcy „Roty”; 2.  Przez premierę do chwały – czyli od obchodów grunwaldzkich w 1910 roku do wiecznej sławy; 3.  Rota Konopnickiej i Nowowiejskiego pieśnią Narodu Polskiego w różnych odcieniach
•  Małgorzata Ladzińska z Ełku za pracę pt. Sto lat, sto lat żyła, żyła nam… - o Rocie, jej autorce, kompozytorze w kontekście rozważań o poezji ojczyźnianej na przestrzeni wieków.

Dodatkową nagrodę pozaregulaminową ufundował prof. Antoni Szczuciński, na spełnienie zamierzeń autorki pracy pt. Na Polski imię podnosim czoła dumnie, która planuje zaprosić Pana Jana Nowowiejskiego na spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół przy Ośrodku Rehabilitacji i Leczenia Dzieci w Jarnołtówku.

Nagrodzone i wyróżnione scenariusze będą wkrótce udostępnione nieodpłatnie nauczycielom na opracowywanej aktualnie specjalnej stronie internetowej www.rota.nowowiejski.pl oraz innych dostępnych inetrnetowych portalach oświatowych i edukacyjnych, m.in. na oficjalnej stronie Miasta Poznania.

Wszystkie nadesłane na konkurs prace od dzisiaj przez cały jubileuszowy rok 2010 dostepne są w Salonie Muzycznym – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego przy al. Wielkopolskiej 11, na poznańskim Sołaczu.

Janina Nowowiejska

Prezes Zarządu Towarzystwa im. Feliksa Nowowiejskiego


Festiwale muzyki pasyjnej i paschalnej

   Data: 17 marca - 20 kwietnia 2011 r.
   Tytuł: XI Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej
   Opis:

„JAKO WIELE PRZECIWKO TOBIE ŚWIADCZĄ...”


Kierownictwo artystyczne: Elżbieta Karolak
Prowadzenie koncertów: Teresa Brodniewicz, Joanna Marciniak

Przygotowanie organów: Robert Napieralski
Organizator: Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego
Partnerzy Festiwalu: Poznań – Władze Miasta Poznania, Parafia Farna, Parafia św. Wojciecha, Klasztor OO. Karmelitów, Klasztor OO. Franciszkanów; Parkowo – Parafia NMP Królowej Świata, Wełna – Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

17.03.2011, godz. 19.00
Kościół św. Wojciecha, Poznań, Wzgórze św. Wojciecha
Koncert Inauguracyjny

zespół Collegium Musicum Poznań
Piotr Szewczyk – ewangelista
Marzena Michałowska – sopran
Piotr Kociniewski – kontratenor
Łukasz Wilda – tenor
Jerzy Butryn – bas
Karolina Zych, Olga Musiał-Kurzawska – flet traverso
Mikołaj Zgółka, Radosław Kamieniarz – skrzypce
Piotr Chrupek – altówka
Bartosz Kokosza – wiolonczela
Elżbieta Karolak – pozytyw
Mikołaj Zgółka – kierownictwo artystyczne
w programie:
Georg Philipp Telemann (1681-1767) – Pasja wg św. Mateusza (Danziger Passion)
prawykonanie poznańskie

26.03.2011, godz. 12.15
Bazylika Kolegiacka – Fara, Poznań, ul. Gołębia 1
„Wołam do Ciebie, Jezu Chryste” – recital organowy

Kamil Dżalak – laureat I nagrody III Krakowskiego Konkursu Młodych Organistów (2010)
w programie:
Jan Sebastian Bach (1685-1750) – Preludium i Fuga e-moll BWV 533
– przygrywki chorałowe: „Ich ruf  zu Dir, Herr Jesu Christ”  BWV 639, „Wenn wir in höchsten Nöten sein”  BWV 641
Robert Schumann (1810-1856) – Fuga n/t „B-A-C-H” op. 60 nr 1
Marian Sawa (1937-2005) – Hymnus in honorem sancti Petri et Pauli
Max Reger (1973-1916) – Toccata d-moll op. 59                                     
                                
26.03.2011, godz. 16.00
Kościół NMP Królowej Świata, Parkowo
„Christe, Rex” – koncert kameralny

Bartłomiej Szczeszek – tenor
Jacek Fokt – fortepian
w programie:
Feliks Nowowiejski  (1877-1946) – Preludium
            – cykl pieśni Ku czci Chrystusa Króla op. 11 nr 5:
             1. Syn Boży nasz Król i nasz Wódz
             2. Król ukrzyżowany
             3. Chrystus Miłości Król
            – Opuszczona op. 26 nr 2
Jan Sebastian Bach  (1685-1750) – Pasja wg Św. Mateusza, arie nr 22, 25
Mieczysław Karłowicz (1876-1909) – Zasmuconej  op. 1 nr 1
                   –  Skąd pierwsze gwiazdy op. 1 nr 2
                   –  Idzie na pola op. 3 nr 2
                   –  Na spokojnym ciemnym morzu op. 3 nr 3
                   –  Pamiętam ciche, jasne, złote dnie op. 1 nr 5
                   –  Mów do mnie jeszcze op. 3 nr 1
                   –  Smutną jest dusza moja op. 1 nr 6
                   –  Śpi w blaskach nocy op. 3 nr 4
                   –  Nie płacz nade mną op. 3 nr 7

2.04.2011, godz. 16.00
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, Wełna
„Christe, Rex” – koncert  kameralny

Bartłomiej Szczeszek– tenor
Jacek Fokt – fortepian
w programie:
Feliks Nowowiejski  (1877-1946) – Preludium
            – cykl pieśni Ku czci Chrystusa Króla op. 11 nr 5:
             1. Syn Boży nasz Król i nasz Wódz
             2. Król ukrzyżowany
             3. Chrystus Miłości Król
            – Opuszczona op. 26 nr 2
Jan Sebastian Bach (1685-1750)– Pasja wg Św. Mateusza, arie nr 22, 25
Mieczysław Karłowicz (1875-1909) – Zasmuconej  op. 1 nr 1
                    – Skąd pierwsze gwiazdy op. 1 nr 2
                    – Idzie na pola op. 3 nr 2
                    – Mów do mnie jeszcze op. 3 nr 1
                    – Smutną jest dusza moja op. 1 nr 6
                    – Śpi w blaskach nocy op. 3 nr 4
                    – Nie płacz nade mną op. 3 nr 7
Stanisław Moniuszko (1819-1972) – Matko, już nie ma Cię
Jan Maklakiewicz (1899-1954) – Ave Maria

KONCERT TOWARZYSZĄCY
finansowany ze środków Miasta Poznania
2.04.2011, godz. 19.00
Salon Muzyczny – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego, Poznań, Al. Wielkopolska 11
„Już się zmierzcha – pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II” – koncert kameralny

„Wieniawski” Kwartet: Jarosław Żołnierczyk – I skrzypce, Mirosław Bocek – II skrzypce, Lech Bałaban – altówka, Maciej Mazurek – wiolonczela
w programie:
Felix Mendelssohn-Bartholdy(1809-1847) – Kwartet smyczkowy f-moll op.80
Leszek Wisłocki (*1931) – XII Kwartet smyczkowy „Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II"
Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010) – I Kwartet smyczkowy „Już się zmierzcha"

9.04.2011, godz.12.15
Bazylika Kolegiacka – Fara,  Poznań, ul. Gołębia 1
„Ars oratoria” – recital organowy

Karol Mossakowski – laureat I nagrody IV Międzynarodowego Konkursu Organowego im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu (2010)
w programie:
Jan Sebastian Bach – Fantazja i Fuga g-moll BWV 542
                              – partita chorałowa „O Gott, du frommer Gott” BWV 767
Jehan Alain (1911-1940) – Dwie Fantazje


20.04.2011, godz.20.00
Koncert finałowy realizowany w ramach współpracy z Festiwalem „Wielki Tydzień u Franciszkanów – muzyka pasyjna i paschalna”

Marzena Michałowska – sopran
Przemysław Czekała – baryton
Zbigniew Grochal – recytacje
Tomasz Lisiecki – wiolonczela
Marianna Soroka – perkusja
Rafał Rachwał – saksofon
Patryk Piłasiewicz – kontrabas
chór „Musica Viva” (dyr. Marek Gandecki)
Marcin Sompoliński – dyrygent
w programie:
Zbigniew Kozub (*1960) – Pasja wg św. Jana

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego
Koncert towarzyszący oraz koncert finałowy Festiwalu finansowane są ze środków Miasta Poznania

Na wszystkie koncerty wstęp wolny

 

   Data: 1 marca - 19 kwietnia 2015 r.
   Tytuł: XV Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej "LA CONFESSIONE"
   Opis: Idea organizowanych przez Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego Festiwali Muzyki Pasyjnej i Paschalnej wpisuje się i utrwala zapoczątkowaną przed wielu laty przez Feliksa Nowowiejskiego tradycję wykonywania muzyki pasyjnej i paschalnej w kościołach Poznania i Wielkopolski. Obecnie Festiwale są opatrywane mottem, które – co roku inne – spełnia zadanie odzwierciedlania różnych aspektów otwartości nauki chrześcijańskiej. Tegoroczna, jubileuszowa XV edycja Festiwalu, nazwana „LA CONFESSIONE”, zwraca uwagę na wartość niezwykle osobistego zagadnienia wyznania winy, grzechu, jak też wyznania wiary w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Muzyka wybrana na poszczególne koncerty Festiwalu przeprowadza słuchacza przez różne odcienie konfesji zarówno przez bezpośrednie odniesienie, jak i przybliżenie jej klimatu. Ważnym założeniem jest prezentacja oryginalnych, wartościowych i rzadko wykonywanych dzieł organowych i kameralnych inspirowanych tematyką pasyjną i wielkanocną, ze szczególnym uwzględnieniem przesłania zawartego w aktualnym motto. W najbliższej edycji biorą udział głównie artyści młodego pokolenia, będący laureatami festiwali i konkursów, dla których udział w Festiwalu stanowi formę promocji budującej dobrze pojętą karierę.

Koncerty w marcu:
1 marca 2015, godz. 19.30, Kościół p.w. św.Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1
Koncert inauguracyjny – „Pieśni natchnione”.
Wykonawca - międzynarodowy zespół muzyki dawnej Concerto da Camera
program:
Dietrich Buxtehude (1637-1707) - Sicut Moses exaltavit serpentum, BuxWV 97
Dietrich Becker (c. 1623 - c. 1679) - Sonata No. 3, a-moll
Heinrich Schutz (1585-1672) - Eile mich, Gott, zu erretten SWV 282
Nicolaus Adam Strungk (1640-1700) - Sonata d-moll
Heinrich Scheidemann - Galliarda ex D (organ solo)
Dietrich Buxtehude - Cantate 'Herr, wenn ich nur dich hab' BuxWV 38
Johann Vierdanck (1605-1646) - Capriccio a 2
Christoph Bernhard (1627-1692) - Aus der tiefe
Kaspar Forster (1616-1673) - Sonata F-dur
Christian Geist (1650 -1711) Vater unser, der du bist im Himmel

14 marca 2015, godz. 12.00, Bazylika Farna w Poznaniu, ul. Gołębia recital organowy Krzysztofa Musiała – laureata I nagrody V Akademickiego Konkursu Organowego „Romuald Sroczyński in memoriam”. W programie utwory J.S. Bacha, J. Brahmsa, F. Nowowiejskiego.
organizator: Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego
partnerzy: kościoły w Poznaniu; OO. Karmelitów, Kościół p.w. Św. Wojciecha, Fara Poznańska – Bazylika Kolegiacka, Kościół p.w. św. Józefa w Kicinie, Kościół p.w. św. Mikołaja w Miejskiej Górce; Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
Festiwal współfinansowany jest przez Miasto Poznań

Na wszystkie koncerty wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

 

   Data: 14 marca - 14 kwietnia 2014 r.
   Tytuł: XIV Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej „I WY DO MNIE PRZYJDZIECIE..."
   Opis: Festiwal jest kontynuacją zapoczątkowanej przez Feliksa Nowowiejskiego tradycji wykonywania w kościołach Poznania i Wielkopolski muzyki pasyjnej i paschalnej w okresie Wielkiego Postu, będącej inspiracją do głębokiego przeżycia misterium paschalnego. Ideę tę wskrzesiła w 2001 roku synowa Kompozytora i wieloletnia Prezes Towarzystwa im. Feliksa Nowowiejskiego – Janina Nowowiejska.
Od kilkunastu lat Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej stanowi niemal jedyny tego rodzaju projekt w poznańskiej i wielkopolskiej kulturze. Stał się stałym wydarzeniem oczekiwanym tak samo bardzo przez artystów, parafie jak i odbiorców. Ogólnym założeniem festiwali pasyjnych jest przedstawienie bogatej twórczości inspirowanej procesem przemijania, umierania i wreszcie Męki Pańskiej.
Jednym z założeń festiwalu jest odkrywanie i propagowanie polskiej muzyki pasyjnej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki organowej Feliksa Nowowiejskiego. Każda edycja festiwalu jest oddzielnie tytułowana i poświęcona odrębnemu aspektowi problematyki pasyjnej, kierując odbiorcę ku odpowiednim dziełom muzycznym. Tegoroczne motto brzmi „I Wy ze mną będziecie..” , obrazując otwartość nauki chrześcijańskiej. Dopełnieniem programu będą koncerty kameralne, odbywające się w uroczych kościołach na ternie Wielkopolski z udziałem młodych artystów prezentujących wokalną i instrumentalną muzykę oddającą klimat okresu wielkopostnego i pasyjnego.

Kalendarium:
14 marca 2014 godz. 19.00, Kościół p.w. Św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1, Poznań
„Czy starczy łez…” – koncert inauguracyjny
wykonawcy: Michał Czerniawski – kontratenor
Międzynarodowa Orkiestra Instrumentów Historycznych „Musica Humana”: Elfa Run Kristinsdottir, Victor Martinez, Maria Kominek, Milena Schuster, Alicja Sierpińska – skrzypce; Dymitr Olszewski – altówka, Aleke Alpermann – wiolonczela, Elina Albach – klawesyn, Michał Bąk – kontrabas; Magdalena Karolak, Marta Bławat – obój, Michele Fattori – fagot
J.Ch. Bach – Lament Ach das ich Wassers gnug haette
J.S. Bach – Vergnügte Ruh beliebte Seelenlust BWV 170, Wo zwei und drei versammlet sind BWV 42; Sinfonie BWV 150, 246
J.D. Zelenka – Lamentacja I i VI na Wielki Czwartek i Wielką Sobotę; Motet Barbara dira effera
G. F. Haendel – Uwertura z Brockes Passion

15 marca 2014 godz.11.45, Bazylika Farna, ul. Gołębia, Poznań
„Z głębokości wołam..” - recital organowy
Adam Krysztofik, Kamil Lis
utwory J.S. Bacha, M. Regera, F.Mendelssohna-Bartholdy’ego

21 marca 2014 godz.19.00 Kościół Łaski Bożej, ul. Obozowa 5, Poznań
„Panie, cóżem uczynił” – koncert kameralny
zespół „Camerata Bachiensis”: Julia Kirchner – sopran, Roberto de Franceschi – obój, Anne Kaun,
Uwe Ulbrich, Magdalena Schenk-Bader – skrzypce, altówka, Isolde Winter – wiolonczela,
Julia Chmielewska – klawesyn, organy
kantaty Ch. Graupnera, J.S. Bacha, J.G. Janitscha

23 marca 2014 godz.18.00, kościół p.w. NMP Wniebowziętej, ul. Kościelna 2, Oborniki
„Gorzkie Żale” – koncert kameralny
Katarzyna Stroińska-Sierant - fortepian, Maciej Kociński – saksofon
autorskie opracowania polskich pieśni pasyjnych

29 marca 2014 godz. 11.45. Bazylika Farna, ul. Gołębia, Poznań
„Ojcze nasz” – recital organowy, Viktoria Koschuba
Utwory J.S. Bacha, F.Mendelssohna-Bartholdy’ego, A. Guilmanta

29 marca 2014 godz.19.00, Sala Biała Urzędu Miasta, Plac Kolegiacki 17, Poznań
„Lamentatio” – koncert kameralny
Jarosław Żołnierczyk – skrzypce, Lech Bałaban – altówka, Krzysztof Sowiński – fortepian
utwory J. Brahmsa, D. Szostakowicza

30 marca 2014 godz. 16.00, kościół OO. Franciszkanów, Wzgórze Wyrwał, Woźniki
„Rosa Mystica” – koncert kameralny
Maciej Wachowski – skrzypce, Mikołaj Gałan – wiolonczela, Bogna Nowowiejska-Bielawska – organy
utwory G.F. Haendla, R. Gliere, M.Brucha, F. Nowowiejskiego, J.G. Rheinbergera

30 marca 2014 godz. 17.00, kościół p.w. św. Józefa, ul. Kościelna 2, Kicin
„Gorzkie Żale” – koncert kameralny
Katarzyna Stroińska-Sierant - fortepian, Maciej Kociński – saksofon
autorskie opracowania polskich pieśni pasyjnych

5 kwietnia 2014 godz. 11.45, Bazylika Farna, ul. Gołębia, Poznań
„Improperia” – koncert kameralny
Lilianna Zalesińska – mezzosopran, Jan Bokszczanin – organy
utwory J.S. Bacha, J.G. Rheinbergera, M. Sawy

6 kwietnia 2014 godz.14.30, kościół p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, 17 stycznia 71, Międzychód
„Adoremus” – koncert kameralny
Maciej Wachowski – skrzypce, Mikołaj Gałan – wiolonczela, Bogna Nowowiejska-Bielawska – organy
utwory G.F. Haendla, R. Gliere, M.Brucha, F. Nowowiejskiego, J.G. Rheinbergera

6 kwietnia 2014 godz.19.00, kościół p.w. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1, Poznań
„Gorzkie Żale” – koncert kameralny
Katarzyna Stroińska-Sierant - fortepian, Maciej Kociński – saksofon
autorskie opracowanie polskich pieśni pasyjnych

13 kwietnia 2014 godz.17.00, kościół p.w. św. Joanny Beretty-Molli w Złotnikach
„Powrót syna marnotrawnego” – koncert kameralny
Kwartet Rodzinny Bałabanów
utwory: A. Dvořaka, M. Matuszewskiego, W.A. Mozarta

14 kwietnia godz. 19.00, kościół OO. Karmelitów, ul. Działowa 2, Poznań
„Tajemnica Krzyża” – koncert kameralny
Jan Mroczek – organy, Malwina Paszek – lira korbowa, Zespół Muzyki Dawnej
LIQUESCENTES pod. dyr. Karoliny Piotrowskiej-Sobczak tradycyjne pieśni pasyjne, chorał gregoriański, M. Dupre „Droga Krzyżowa”

kierownictwo artystyczne: Elżbieta Karolak
prowadzenie koncertów: Teresa Dorożała-Brodniewicz, Joanna Marciniak, Marta Węcławska, Piotr Klaczak
przygotowanie organów: Jan Drozdowicz, Robert Napieralski
organizator: Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego
partnerzy: kościoły w Poznaniu; OO. Karmelitów, Kościół p.w. Św. Wojciecha, Fara Poznańska – Bazylika Kolegiacka, Kościół Łaski Bożej oraz kościół p.w. św. Joanny Beretty-Molli w Złotnikach, kościół p.w. NMP Wniebowziętej w Obornikach, kościół OO. Franciszkanów w Woźnikach, kościół p.w. św. Józefa w Kicinie,
kościół p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie
Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
patronat honorowy: Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny
patronat medialny: Radio MERKURY i miesięcznik IKS
Festiwal współfinansowany jest przez Miasto Poznań i Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Na wszystkie koncerty wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

 

   Data: 9-26 marca 2013 r.
   Tytuł: XIII Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej „W ręce Twoje ...”
   Opis:

Festiwale Muzyki Pasyjnej i Paschalnej zostały w Poznaniu powołane do życia w 2001 roku przez Janinę Nowowiejską, pozostającą we wdzięcznej pamięci środowiska niestrudzoną propagatorkę kultury muzycznej, w tym zwłaszcza tej rodzimej. Twórczość inspirowana tematyką Męki Pańskiej, procesem przemijania, umierania i tajemnicą zmartwychwstania jest tak bogata, że starczyłoby jej na całe wieki festiwalowych wydarzeń. Docenił to bogactwo już Feliks Nowowiejski, tworząc tradycję wykonywania w kościołach Poznania i Wielkopolski muzyki pasyjnej i paschalnej w okresie Wielkiego Postu, będącej inspiracją do głębokiego przeżycia misterium paschalnego. Jednym z założeń festiwalu jest odkrywanie i propagowanie polskiej muzyki pasyjnej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki organowej Feliksa Nowowiejskiego. Każda edycja festiwalu jest oddzielnie tytułowana i poświęcona odrębnemu aspektowi problematyki pasyjnej, kierując odbiorcę ku odpowiednim dziełom muzycznym.
Tegoroczny festiwal jest szczególnie nastawiony na młodych twórców i wirtuozów. Program koncertu inauguracyjnego wypełni „Passio” Dariusza Przybylskiego wykonane przez zespół wokalny „Phoenix” w Berlina.  Repertuar recitali organowych i koncertów kameralnych obejmuje dzieła patrona Towarzystwa, Feliksa Nowowiejskiego oraz prawykonania współczesnych utworów młodych twórców poznańskich (m.in. Rafała Zapały, Katarzyny Taborowskiej - Kaszuby). Dopełnieniem programu będą koncerty kameralne, odbywające się w uroczych kościołach podmiejskich z udziałem młodych artystów prezentujących wokalną i instrumentalną muzykę oddającą klimat okresu pasyjnego. Założenie owego nurtu „podmiejskiego” jest następujące: „muzyka przychodzi do Ciebie – nie musisz jej daleko szukać”.

XIII Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej  „W ręce Twoje…”
9 – 26 marca 2013

Organizatorzy: Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego, Miasto Poznań, Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Partnerzy: kościoły w Poznaniu – OO. Karmelitów, Franciszkanów,
Fara Poznańska – Bazylika Kolegiacka
oraz parafia p.w. Wszystkich Świętych w Chludowie, parafia p.w. św. Józefa w Kicinie, parafia p.w. św. Mikołaja w Żydowie, kościół p.w. św. Joanny Beretty-Molli w Złotnikach, parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Obrzycku

9 marca, godz. 19.00, kościół OO. Karmelitów, Poznań, Wzgórze św. Wojciecha
Koncert inauguracyjny:
Dariusz Przybylski – „Passio”
Wykonawcy: zespół wokalny Phoenix 16 (Niemcy)
Teresa Brodniewicz – prowadzenie

10 marca, godz. 11.50, parafia p.w. Wszystkich Świętych, Chludowo
Koncert kameralny
J.G. Rheinberger – Suita na skrzypce, wiolonczelę i organy op. 149 cz. I, Con moto
G. Fauré – Elegia
Wykonawcy: Kamila Ksepko – skrzypce, Joanna Paluszkiewicz – wiolonczela, Adam Krysztofik  – organy

10 marca, godz. 15.30, parafia p.w. św. Józefa, Kicin
Koncert kameralny „Erbarme dich”
J.S. Bach – Fantazja g-moll BWV 542
                – Matthaäus-Passion BWV 244: arie „Erbarme dich”,
                 „Am Abend, da es kühle war/ Mache dich mein Herze rein”
G.B. Pergolesi – Stabat Mater: aria „Fac ut portem”
G. Faure – Requiem: arie „Hostias”, „Libera me, Domine”
J.S. Bach – Preludium d-moll BWV 539
Wykonawcy: Aleksandra Kamińska – mezzosopran, Adam Kutny – bas/baryton, Joanna Marciniak – organy

16 marca 2013, godz. 12.15,  Bazylika Farna, ul. Gołębia
Recital organowy
F. Nowowiejski – VIII Symfonia op. 45
                       – Poemat „In Paradisum”
Wykonawcy: Jerzy Kukla – organy, Piotr Klaczak – prowadzenie

22 marca 2013, godz. 19.00, Scena na Piętrze, Poznań, ul. Masztalarska 8
Spektakl muzyczno-literacki „Po drugiej stronie Lete”
M. Pawełek – Flowing
G. Scelsi – Maknongan
B. Furrer – Lotofagos I
P. Załubska – Mojry
R. Zapała – Euklideath
K. Kwiecień – Długosz – Nad brzegiem Styksu
K. Taborowska – Trzy nocne opowiadania
J. Szewach - Dikyrion
Wykonawcy: Blanka Dembosz – sopran, Mateusz Loska – kontrabas, Rafał Zapała, Katarzyna Taborowska-Kaszuba, Katarzyna Kwiecień-Długosz, Paulina Załubska – realizacja live electronics

23 marca 2013, godz. 12.15, Bazylika Farna, Poznań, ul. Gołębia
Recital organowy  „O Welt, ich muss dich lassen”
J.S. Bach – Preludium i Fuga e-moll BWV 548,
J. Brahms – Preludia chorałowe op. 122: „O Welt, ich muss dich lassen”, „Herzlich tut mich erfreuen”,  „Herzlich tut mich verlangen”,
A.G. Ritter – Sonata e-moll op. 19
Wykonawca: Tomasz Zebura –  organy, laureat I nagrody III Akademickiego Konkursu Organowego w Poznaniu (2012)

23 marca 2013, godz. 17.30 parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, Obrzycko
Koncert kameralny
J.S. Bach  -  Preludium i fuga  c-moll BWV 546, aria  „Bist  du  bei  mir”, chorał  „ Erbarm dich, o Herre  Gott”  BWV 721,

K. Wilkus  - „In Monte Olivetti”, improwizacja Pasyjna,

F. Liszt – Kreuzandachten,

F. Nowowiejski  -  „Witaj  Królowo”
Wykonawcy: Piotr  Maćkowiak – obój, Krzysztof  Wilkus - organy

 

24 marca 2013, godz. 12.30, parafia p.w. św. Mikołaja, Żydowo
Koncert kameralny „Mache dich meine Herze rein”
J.S. Bach –  Fantazja g-moll BWV 542
               –  Matthaäus-Passion BWV 244: aria Erbarme Dich”,
recitativ i aria „Am Abend, da es kühle war/ Mache dich mein Herze rein”
Ch.-M. Widor – Suita na flet i organy op.34 nr 2, cz. II Romanza
J.S. Bach – Preludium d-moll BWV 539
Wykonawcy: Marta Panfil – mezzosopran, Adam Kutny – bas/baryton, Patrycja Kubiak – flet          Joanna Marciniak – organy

24 marca 2013, godz. 17.00, kościół p.w. św. Joanny Beretty-Molli, Złotniki
Koncert wokalny  „Miserere miseris”
L. Jacobs – Hosanna to the Son of David
T.L.  de Victoria – Jesu dulcis memoria
G. Bas – Gloria laus et Honor
M. Duruflé – Ubi Caritas
G. P. da Palestrina – Tantum ergo
Th. Tallis – A new commandment
T. L. de Victoria – Caligaverunt oculi mei
M. McGlynn – Miserere miseris
M. Raczyński – Stabat Mater Dolorosa
Wykonawcy: Zespół solistów Lumen Vocale, Marianna Majchrzak – dyrygent

26 marca 2013 godz. 20.00 Kościół OO. Franciszkanów,
Poznań,  Wzgórze Przemysła
Koncert finałowy
J.S. Bach – Psalm 51 BWV 1083
G. Bryars – Jesus Blood never failed me yet
A. Pärt – Stabat Mater
Wykonawcy: Maria Rozynek – sopran, Bartłomiej Rajpold – kontratenor, Andreas Lipovsky – tenor (Niemcy), Orkiestra L’Autunno, Adam Banaszak – dyrygent, Teresa Brodniewicz – prowadzenie

Przygotowanie organów: Robert Napieralski
Kierownictwo artystyczne: Elżbieta Karolak
Patronat honorowy: Arcybiskup Metropolita Poznański Ks. Stanisław Gądecki, 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta PoznaniaP
Patronat medialny: IKS, Radio Merkury
Festiwal współfinansowany przez Miasto Poznań oraz  Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Na wszystkie koncerty wstęp wolny                                                                                                                                     

 

   Data: 4 marca - 3 kwietnia 2012 r.
   Tytuł: XII Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej 2012
   Opis:

„ARS MORIENDI”

PROGRAM FESTIWALU
Koncert inauguracyjny
4 marca 2012, kościół p.w. Wszystkich Świętych, ul. Grobla,  godz. 19.30

G. Mahler – „Das Lied von der Erde”
Katarzyna Hołysz – mezzosopran
Michał Marzec – tenor
Adam Domurat – dyrygent
Orkiestra CO-OPERATE   

 

10 marca 2012, Bazylika Farna w Poznaniu, godz. 12.15
Koncert kameralny „Lacrimosa”
Łucja Szablewska – sopran
Dariusz Przybylski – organy
W programie: W. Lutosławski – Lacrimosa, D. Przybylski – Dum medium silentium, H.M. Górecki – O Domina nostra

                               
17  marca 2012, Bazylika Farna w Poznaniu, godz. 12.15

Recital organowy „Młodzi laureaci”
Piotr Przybyszewski – organy
Mateusz Janus – organy 

W programie uwtory: F. Mendelssohna-Bartoldy'ego, J.S.Bacha, P. Hindemitha

 

17 marca 2012, kościół NMP Królowej Świata, godz. 17.00
Koncert kameralny „Ludzie na ziemi żyjący”

Blanka Dembosz – sopran
Kazimierz Pyzik – gamba    w programie utwory: M. Marais, anonimowych kompozytorów

 

18 marca 2012, kościół pw. św. jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie, godz. 11.30
Koncert kameralny „Nie wszystek umrę”

Bartłomiej Szczeszek – tenor
Jacek Fokt – fortepian

w programie pieśni o tematyce pasyjnej                                             

18 marca 2012, kościół p.w. św. Wojciecha,  godz. 19.00
Koncert kameralny – „Ludzie na ziemi żyjący”

Blanka Dembosz – sopran
Kazimierz Pyzik – gamba    

w programie utwory: M. Marais, anonimowych kompozytorów                                                        

25 marca 2012, kościół OO. Karmelitów, godz. 20.00
Koncert organowo-kameralny „Mors mea, funeralia mea”

Aleksandra Kamińska – sopran
Ewa Murawska – flet
Bogna Nowowiejska – organy  

w programie utwory: J.S. Bacha. A. Stradelli, F. Nowowiejskiego                                                                                                           

3 kwietnia, kościół OO. Franciszkanów, godz. 20.00

J.S. Bach – Johannespassion (Pasja wg św. Jana)
Julia Kirchner – sopran
Christine Mothes – mezzosopran
Karol Kozłowski – tenor
Karsten Mueller – bas
Collegium Musicum Poznań 
                  

na wszystkie koncerty wstęp wolny

           
Ogólnym założeniem festiwali pasyjnych odbywających się  od 12 lat w Poznaniu z inicjatywy Towarzystwa im. F. Nowowiejskiego jest przedstawienie bogatej twórczości inspirowanej procesem przemijania, umierania i wreszcie Męki Pańskiej. Każda edycja jest oddzielnie tytułowana i poświęcona odrębnemu aspektowi problematyki pasyjnej, kierując odbiorcę ku odpowiednim dziełom muzycznym. Tegoroczne motto brzmi „Ars moriendi”, sztuka umierania; w szerszym pojęciu: odchodzenia. Dwa bieguny programowe stanowią dwa monumentalne dzieła, zaplanowane na odrębne koncerty: „Das Lied von der Erde” Gustawa Mahlera i „Johannespassion” J.S. Bacha. Pierwsze dzieło,  cykl wokalno-symfoniczny, ukończył Mahler krótko przed swoją śmiercią dotknięty trzema w jednym roku ciosami losu. Refleksja nad kruchym życiem najbliższych i własnym zawarta jest w zinstrumentowanym poemacie starochińskim, przesłanie utworu ma charakter panteistyczny.
Drugi biegun festiwalowego cyklu stanowi „Johannespassion” J.S.Bacha, rodzaj muzyczno-religijnej apoteozy ofiary męki Pańskiej. Koncerty zaplanowane w okresie między wykonaniem dziełem Mahlera i Bacha stanowią pod względem tematycznym  i filozoficznym pomost między panteistyczną i religijną wizją „Ars moriendi”.  Repertuar recitali organowych i koncertów kameralnych obejmuje: VIII Symfonię Organową F. Nowowiejskiego, kompozycje M.Marais na gambę solo, anonimowe pieśni pasyjne, kompozycje współczesnych twórców na głos i organy.
W założeniach wykonawczych Festiwalu znajduje się zapewnienie najwyższego poziomu interpretacji prezentowanych dzieł. W tym celu zaproszono:
wytrawnych, sławnych i sprawdzonych artystów do wykonania partii solowych w dziele G. Mahlera: Katarzynę Hołysz (solistkę Opery Bałtyckiej i teatrów operowych w Dreźnie i Chemnitz), Michała Marca (solistę Teatru Wielkiego w Poznaniu); młodych artystów uhonorowanych nagrodami na międzynarodowych i krajowych konkursach muzycznych: Dariusza Przybylskiego, Ewę Murawską, Aleksandrę Kamińską, Julię Kirchner, Piotra Przybyszewskiego, Mateusza Janusa, Adama Domurata.
zespoły orkiestrowe złożone z wyróżniających się instrumentalistów (orkiestra CO-OPERATE) zespół Collegium Musicum Poznań złożony z artystów poznańskich wykonujących muzykę barokową na instrumentach historycznych. Wystawienie Johannespassion przez ten zespół będzie pierwszym „rodzimym” wiernym historycznie wykonaniem Pasji Bacha w Poznaniu.

Organizator: Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego
Partnerzy: kościoły w Poznaniu – p.w. Wszystkich Świętych, św. Wojciecha, OO. Karmelitów, Franciszkanów, Fara Poznańska – Bazylika Kolegiacka oraz w Lusowie – p.w. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła, w Parkowie – NMP Królowej Świata, Klasztor OO. Franciszkanów,
Kierownictwo artystyczne: prof. Elżbieta Karolak

prowadzenie koncertów: Teresa Dorożała-Brodniewicz, Joanna Marciniak

przygotowanie organów: Robert Napieralski
     
patronat honorowy: Arcybiskup Metropolita Poznański, 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania

Festiwal współfinansowany przez Miasto Poznań oraz  Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Patronat medialny:
IKS, Radio Merkury

prowadzenie koncertów: Teresa Brodniewicz, Joanna Marciniak

 

   Data: 7 marca – 7 kwietnia 2009 r.
   Tytuł: IX Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej
   Opis:

Organizator: Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego
Partner: Klasztor oo. Franciszkanów

 

patronat honorowy:
J.E. Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański
Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

 

Poznań Europejska Stolica Kultury 2016

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania oraz współfinansowany  przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 

 

   Data: 29 marca, godz. 19.00, kościół św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha
   Tytuł: Koncert kameralny: „REQUIEM AETERNAM”
   Opis:

W.A.Mozart     Adagio i Fuga c-moll KV545
(1756-1791)

W. A. Mozart  - J. S. Bach (1685-1750)    

                     Einleitung-Adagio (KV465)
                     Fuga (KV405 wg BWV871)

                     Einleitung-Adagio (KV171)
                     Fuga (KV405 wg BWV876)        
 
W.A.Mozart - F.X.Susmayr - P.Lichtenthal   

Requiem (opracowanie z epoki kwartet smyczkowy):  Requiem -Dies irae -Tuba mirum - Rex tremendae Majestatis -Recordare - Lacrymosa - Domine Jesu -  Hostias – Sanctus – Benedictus - Agnus Dei

Wykonawcy: Kwartet smyczkowy Musicarius w składzie: Mikołaj Zgółka – I skrzypce, Radosław Kamieniarz – II skrzypce, Piotr Chrupek – altówka, Bartosz Kokosza - wiolonczela

 

   Data: 7 marca 2009 godz. 19.00, Kościół OO. Karmelitów Bosych, Poznań Wzgórze św. Wojciecha
   Tytuł: Koncert Inauguracyjny
   Opis:

S. B. Poradowski     Preludium op. 16 nr 1
(1902-1967)     Air antique op. 16 nr 2

M. Surzyński     Sonata d-moll op.34

(1866-1924)     allegro moderato, andante, finale – allegretto ma non troppo

                       Elegia fis-moll op. 30

                       Koncert g-moll na organy i orkiestrę op. 35
                      allegro moderato, intermezzo - Allegretto, finale - allegro ma non troppo

Wykonawcy:     Michał Dąbrowski – organy,
                       Młodzieżowa Orkiestra Kameralna „L'Autunno"
                       pod. dyr. Adama Banaszaka

Prowadzenie koncertu: Elżbieta Karolak

 

   Data: 5 kwietnia, godz. 15.30, Kościół p.w. św. Ducha, Pobiedziska
   Tytuł: Koncert kameralny: „PER CRUCEM ET PASSIONEM TUAM LIBERA NOS DOMINE”
   Opis:

J.J. Froberger       VI Suita C-dur Lamento – Gigue – Courante – Sarabande 
(1616-1667)   

                       
G.F. Haendel        Messiah  He was despised 
(1685-1759)


J.S. Bach             Pasja wg Św. Jana Ich folge dir
(1685-1750)
                          Pasja wg Św. Mateusza Buβ und Reu 

                          Pasja wg Św. Mateusza Aus Liebe 

                          Pasja wg Św. Jana Von den Strikken 

A. Marcello          Koncert d-moll na obój i b.c., cz. I 
(1669-1747)


G. Faure              Crucifix 
(1845-1924)


G.B. Pergolesi       Stabat Mater  Quando Corpus morietur 
(1710-1736)


J.S. Bach              Siciliana   z Sonaty Es-dur na flet i klawesyn BWV 1031

G.F. Haendel        Messiah If God be for us 

Wykonawcy: Tatiana Maria Pożarska – sopran, Mariusz Dziedziniewicz – obój, Tomasz Raczkiewicz – kontratenor, Maria Bryła – klawesyn

 

   Data: 2 kwietnia, godz. 18.45, Kościół p.w. Wszystkich Świętych, Kórnik
   Tytuł: Koncert kameralny „TOTUS TUUS”
   Opis:

G.F. Haendel                       Sonata D-dur
(1685-1759)                       Andante - Allegro
 
G.F. Haendel                       Messiah  O thou that tellest good tidings
(1685-1759)


J.S. Bach                            Magnificat Quia respexit

G. Caccini                           Ave Maria
(1545?-1618)
J.S. Bach - Ch. Gounod        Ave Maria
 
W.A. Mozart                       Ave Maria
1756-1791)


W. Jirovec                          Adagio
(1763-1850)


J. Haydn                            Stabat Mater  O quam tristis
(1732-1809)


J. Brahms                           Ein Deutsches Requiem - Ihr habt nun Traurigkeit (1833-1897)                              

J.S Bach                             Siciliana z Sonaty Es-dur na flet i klawesyn BWV 1031


G. Faure                             Requiem  Pie Jesu
(1845-1924)


A.L. Webber                        Requiem Pie Jesu
(*1948)


Wykonawcy: Tatiana Pożarska – sopran, Tomasz Raczkiewicz – kontratenor,  Mariusz Dziedziniewicz – obój,  Maria Bryła – klawesyn

 

   Data: 8 marca, godz. 19.00, Aula Nova Akademii Muzycznej, ul. Św. Marcin
   Tytuł: Recital organowy w ramach programu „Akademicki Poznań"
   Opis:

Recital organowy prof. Bine Bryndorf-Ockelmann w ramach programu „Akademicki Poznań"

 

Koncert rowarzyszący IX Festiwaliowi Muzyki Pasyjnej i Paschalnej

 

   Data: 14 marca 2009 godz. 12.15, Fara Poznańska, Poznań ul. Gołębia
   Tytuł: Recital organowy „IN PARADISUM”
   Opis:

M.Reger                      Toccata d-moll op. 59 nr 2
(1873-1916)                 Benedictus op. 59 nr 9
                                   Canon E-dur op. 47 nr 1
                                   Fuga c-moll op. 47 nr 6
 
F. Nowowiejski              Poemat „In Paradisum”:
(1877-1946)                  -  Pragnę
                                    -  In Paradisum

J. Brahms                     Preludium chorałowe „O Gott, du frommer Gott”
(1833-1897)

A.G. Ritter                    III Sonata a-moll op.23
(1811-1885)

Wykonawca:  Maria Krajewska - Laureatka II Nagrody na I Akademickim Konkursie Organowym Romuald Sroczyński in Memoriam, Poznań 2008

 

   Data: 14 marca, godz. 19.00, kościół oo. Karmelitów Bosych, Wzgórze św. Wojciecha w Poznaniu
   Tytuł: Koncert kameralny „STABAT MATER DOLOROSA”
   Opis:

A. Vivaldi         Sonata e - moll RV 40
(1678-1741)     Largo – Allegro – Largo - Allegro                                             
                                     
A. Vivaldi         Sonata B - dur RV 46
(1678-1741)

Wykonawcy:     Tomasz Raczkiewicz – kontratenor 
                       Maria Bryła – klawesyn
                       Tomasz Lisiecki – wiolonczela  barokowa

 

   Data: 15 marca, godz. 16.00, Salon Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego, Aleja Wielkopolska 11 w Poznaniu
   Tytuł: Koncert kameralny
   Opis:

F. Nowowiejski     Ballada cis-moll op. 20 nr 1
(1877 – 1946)

A. Skriabin           4 Preludia: D-dur op.11 nr 5
(1872-1915)                         cis-moll op. 11 nr 10
                                           gis-moll op. 11 nr 12
                                           Ges-dur op. 11 nr 13
F. Chopin            Preludium cis-moll op. 45
(1810-1849)

J. Brahms            Intermezzo A-dur op. 118 nr 2
(1833-1897)        Rapsodia g-moll op. 79 nr 2

J. F. Haendel       Sonata D-dur nr 4
(1685-1759)       Adagio -  Allegro -  Larghetto -  Allegro
                         Largo z opery Xerxes


J. S. Bach           Arioso z kantaty Ich steh’ mit einem Fuss im Grabe BWV 156
(1685-1750)       Preludia chorałowe:
                         Liebster Jesu, wir sind hier BWV 706
                         Wachet auf , ruft uns die Stimme BWV 645

J. Pachelbel        Canon in D
(1653-1706)

W. A. Mozart      Ave verum  Corpus KV 618
(1756-1791)

Wykonawcy: Marcin Tadeusz Łukaszewski – fortepian,
Kwartet smyczkowy Accento w składzie: Piotr Kostrzewski – I skrzypce, Eliza Schubert-Pietrzak – II skrzypce, Dominika Sikora – altówka, Dorota Hajzer – wiolonczela

 

   Data: 19 marca, godz. 20, kościół OO. Dominikanów, Al Niepodległości
   Tytuł: Koncert chóralny „CRUCEM TUAM ADORAMUS”
   Opis:

V. Nees                 De profundis clamavi
(*1936)

J.S. Bach               chorały z  Johannes-Passion BWV 245:
(1685-1750)          Er nahm alles wohl in acht
                            O hilf, Christe, Gotes Sohn
                            Ach Herr, lass dein lieb' Engelein

                            motet Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230

M. Zieleński           In Monte Olivetti
(1550?-1616?)

G. Deak Bardos      Tristis est anima mea
(1905-1991)

M.  Raczyński         Domine, in manus tuas
(*1982)

G.Deak Bardos       Consummatum est

P. Łukaszewski       Crucem tuam adoramus, Domine
(*1968 )

M. Lauridsen          Ubi caritas et amor
(*1943)

Wykonawcy: Poznański Chór Kameralny pod dyr. Bartosza Michałowskiego

 

   Data: 21 marca, godz. 20.00, kościół oo. Dominikanów, Al. Niepodległości
   Tytuł: Koncert kameralny „MUZYKA NA WIELKI TYDZIEŃ”
   Opis:

 G. Allegri – Miserere
(1582-1652)

 Z. Bernat – Kyrie Eleison z Missa Brevissima
(1930-1994)

 Z. Kodaly – Stabat Mater
(1882-1967)

 M. Zieleński – Vox in Rama
(1550?-1616?)

 A. Lotti – Crucifixus
(1666?-1740)

Z. Bernat -  Sanctus, Benedictus z  Missa Brevissima

E. Fr.  Richter -  Mein Gott op. 42 nr 1
(1808-1879)

Wacław z  Szamotuł – Modlitwa, gdy dziatki spać idą
(1524?-1560?)

W. Kilar - Agnus Dei
(*1932)

 L. Zielińska – Muzyka na Wielki Tydzień na chór i perkusję
(1953)

Wykonawcy: Poznański Chór Kameralny FERMATA Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania pod dyr. Mateusza MJ Sibilskiego

 

   Data: 22 marca, godz. 14.30, kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Świata, Parkowo
   Tytuł: Koncert kameralny: „REQUIEM AETERNAM”
   Opis:

W.A.Mozart       Adagio i Fuga c-moll KV 545
(1756-1791)

W.A.Mozart-F.X.Susmayr-P.Lichtenthal   Requiem

(opracowanie z epoki na kwartet smyczkowy): Requiem -Dies irae -Tuba mirum - Rex tremendae Majestatis - Recordare -  Lacrymosa

W. A. Mozart  - J. S. Bach (1685-1750)    Einleitung-Adagio (KV465)     
                                                            Fuga (KV405 wg BWV871)

W.A.Mozart-F.X.Susmayr-P.Lichtenthal    Requiem  - Domine Jesu

W. A. Mozart  - J. S. Bach (1685-1750)    Einleitung-Adagio (KV171)
                                                            Fuga (KV405 wg BWV876)

W.A.Mozart-F.X.Susmayr-P.Lichtenthal    Requiem
                                                            Hostias – Sanctus – Benedictus - Agnus Dei

Wykonawcy: Kwartet smyczkowy Musicarius w składzie: Mikołaj Zgółka – I skrzypce, Radosław Kamieniarz – II skrzypce, Piotr Chrupek – altówka, Bartosz Kokosza – wiolonczela

 

   Data: 22 marca, godz. 16.00, kościół Łaski Bożej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, ul. Obozowa
   Tytuł: Koncert kameralny: „ECCE HOMO”
   Opis:

J.J. Froberger                VI Suita C-dur cz. I Lamento 
(1616-1667)

G.F. Haendel                  Pasja wg B.H. Brockesa: aria Judasza 
(1685-1759)                   Laβt diese Tat nicht ungerochen!

J.S. Bach                       Pasja wg Św. Mateusza Blute nur
(1685-1750)
J.S. Bach                       Pasja wg Św. Mateusza Erbarme dich

G. Faure                       Crucifix
(1845-1924)

A. Marcello                    Koncert d-moll na obój i b.c., cz. I
(1669-1747)
J.S. Bach                       Pasja wg Św. Jana Es ist vollbracht
                                    Zerfliesse mein Herze

J. Haydn                        Stabat Mater  Fac me vere tecum
(1732-1809)


G. Rossini                      Stabat Mater Inflammatus
(1792-1868)


J.S Bach                        Siciliana z Sonaty Es-dur na flet i klawesyn BWV 1031

G.B. Pergolesi                Stabat Mater Quando corpus morietur
(1710-1736)


Wykonawcy: Tatiana Maria Pożarska – sopran, Tomasz Raczkiewicz – kontratenor, Mariola Bryła – klawesyn, Mariusz Dziedziniewicz – obój

 

   Data: 22 marca, godz. 18.00, kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła Poznań-Spławie
   Tytuł: Koncert wokalno-instrumentalny: „ACH, GROSSER KÖNIG” – O KRÓLU POTĘŻNY”
   Opis:

 J. G. Walther        Concerto  h-moll del Sign. Giuseppe Meck
  1684-1748)         appropriato all' Organo, cz.I
 
 J. S. Bach:           Ich ruf'zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639
                                 - Christ lag in Todesbanden BWV 625
                                 - Herzlich thut mich verlangen
J. Pachelbel          Ciaconna f- moll
(1653-1706)
 
J.S. Bach              Pasja wg św. Jana – Chorały (tłum. Joanna M. Lewicka):

– O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße  (O wielka miłości, miłości nad miarę)

–  Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich (Niech się Twa wola, mój Boże, pełni)
–  Wer hat dich so geschlagen (Któż Cię tak skatował)

–  Petrus, der nicht denkt zurück  (Piotr, nie pomny przestrogi, Pana trzykroć się wypiera)
–  Ach, grosser König, gross zu allen Zeiten (O Królu potężny, wielki w każdej dobie)
–  Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn (Przez Swe, Boże, uwięzienie)

–  In meines Herzens Grunde (W głębi mojego serca)
–  Er nahm alles wohl in acht  in der letzten Stunde (O wszystkim i wszystkich pamiętał kiedy nadeszła godzina)
–  O hilf, Christe, Gottes Sohn (Przez Twe gorzkie umęczenie)

–  Ach Herr, lass dein lieb’ Engelein (O Panie, ześlij anioła Swego)

M Surzyński           Choral Varie op. 50

(1866-1924)

Wykonawcy: Chór kameralny Dysonans (kier. art. Magdalena Wdowicka- Mackiewicz) pod dyr. Marianny Lewickiej, Michał Dąbrowski – organy

 

   Data: 27 marca 2009 r. kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy, Włoszakowice
   Tytuł: Koncert kameralny: "Siedem ostatnich słów Zbawiciela na krzyżu"
   Opis:

Josef Haydn
Siedem ostatnich słów Zbawiciela na krzyżu
Quartet Nr 50-56, op.51 nr 1-7

Introductio

Sonata I
“Pater, dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt.”
„Ojcze  przebacz im, bo nie wiedzą co czynią.”

Sonata II
„Amen dico tibi: hodie mecum eris in paradiso.”
„Zaprawę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju.”

Sonata III
“Mulier, ecce filius tuus, et tu, ecce mater tua!”
„Niewiasto, oto syn Twój. Oto Matka twoja.”

Sonata IV
„Eli, Eli lema sabachthani?”
„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”

 

Sonata V
„Sitio.”
„Pragnę.”

Sonata VI
“Consumatum est!”
„Dokonało się.”

Sonata VII
“Pater! In manus tuus commendo spiritum meum.”
„Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego.”

Il terremoto

Wykonawcy:

Kwartet smyczkowy Musicarius w składzie: Mikołaj Zgółka – I skrzypce, Radosław Kamieniarz – II skrzypce, Piotr Chrupek – altówka, Bartosz Kokosza – wiolonczela
 
Ks. Dariusz Paterczyk – recytacja

 

   Data: 28 marca, godz. 12.15, Poznańska Fara, ul. Gołębia
   Tytuł: Recital organowy: „ELEGIA WIELKOPOSTNA”
   Opis:

J. Sibelius                     Finlandia
(1865-1957)


N. W. Gade                   Fantazja chorałowa „Wie schön leucht´uns der Morgenstern“
(1817-1890)                                     

G. Matthison-Hansen     Fantazja chorałowa „Herzliebster Jesu“
(1832-1909)

W. Meinhold                 improwizacja na temat H. Helgasona (*1925 -Islandia)
(*1961)                                            

G.Hägg                         Elegia e-moll
(1892-1934)

E. Grieg                        Sarabanda („Suita z czasów Holberga”) op.40
(1843-1907)                 „Śmierć Azy” („Peer Gynt") op. 46

W. Meinhold                  Dwie Sekwencje Mecklemburskie: „Streliziada”,   „Pourrerika”

F. Liszt                          „Ave Maria”
(1811-1886)                   „Resignazione”
                                     „Postludium”

Wykonawca: Wieland Meinhold

 

   Data: 16 marca 2008 godz. 19.00
   Tytuł: Koncert kameralny – Kościół pw. św. Wojciecha, Poznań Wzgórze św. Wojciecha
   Opis:

utwory J. S. Bacha, J. Ph. Rameau, G. Rossiniego, A. Vivaldiego i in.

Wykonawcy:
Trio „Ars Cameralis”
w składzie: Ewa Murawska – flet
Bogna Nowowiejska – pozytyw
Paulina Porazińska – harfatepian

 

   Data: 16 marca 2008 godz. 12.30 – Kościół Najśw. Marii Panny Królowej Świata, Parkowo
   Tytuł: Koncert muzyki kameralnej
   Opis:

utwory J. S. Bacha (w opracowaniu na kwartet smyczkowy)
Wykonawcy:
Kwartet „Accento”

w składzie:
Piotr Kostrzewski – I skrzypce
Eliza Schubert-Pietrzak – II skrzypce
Dominika Sikora – altówka
Dorota Hajzer – wiolonczela

 

   Data: 16 marca 2008 godz. 11.45 – Kościół Parafialny, Dąbrówka Kościelna
   Tytuł: Koncert muzyki instrumentalnej
   Opis:

utwory J. S. Bacha, F. Nowowiejskiego, J. Ph. Rameau, A. Vivaldiego i in.
Wykonawcy:
J Nowowiejski – organy
Trio „Ars Cameralis”

w składzie:
Ewa Murawska –flet
Bogna Nowowiejska – organy
Paulina Porazińska – harfa

 

   Data: 15 marca 2008 godz. 19.00 – Kościół OO. Karmelitów, Poznań Wzgórze św. Wojciecha
   Tytuł: Recital organowy
   Opis:

utwory F. Nowowiejskiego, M. Surzyńskiego

Wykonawca:
Sławomir Kamiński

 

   Data: 9 marca 2008 godz. 19.00 – Kościół OO. Franciszkanów, Poznań Wzgórze Przemysła
   Tytuł: Koncert wokalno-instrumentalny
   Opis:

arie i motety J. S. Bacha, G. F.Haendla, M. Zieleńskiego i in.

Wykonawcy:
Marzena Czekała-Michałowska – sopran
Poznański Zespół Wokalny „Collegium Artis” oraz Marcin Suszycki – skrzypce
Tomasz Lisiecki – wiolonczela barokowa
Maciej Prochaska – klawesyn

 

   Data: 8 marca 2008 godz. 20.00 – Kościół OO. Dominikanów, Poznań Aleja Niepodległości
   Tytuł: Koncert wokalno-instrumentalny Człowiek umyka jak cień ...
   Opis:

utwory J. S. Bacha i S. Landiego

Wykonawcy:
Agnieszka Świerczyńska – sopran
Jakub Kaszuba – recytacja
Młodzieżowa Orkiestra Kameralna „L'Autunno”
Adam F. Banaszak – dyrygent

 

   Data: 2 marca 2008 godz. 16.00 – Sala Biała Urzędu Miejskiego, Poznań Plac Kolegiacki
   Tytuł: Koncert kameralny
   Opis:

utwory J. S. Bacha (w opracowaniu na kwartet smyczkowy) oraz M. Borkowskiego,
W. Łukaszewskiego, F. Nowowiejskiego, P. Perkowskiego, M. Sawy
Wykonawcy:
Marcin Tadeusz Łukaszewski – fortepian
Kwartet „Accento”

w skladzie:
Piotr Kostrzewski – I skrzypce
Eliza Schubert-Pietrzak – II skrzypce
Dominika Sikora – altówka
Dorota Hajzer – wiolonczela

 

   Data: 1 marca 2008 godz. 19.00 – Bazylika Archikatedralna p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, Poznań Ostrów Tumski Misterium muzyczne Passio
   Tytuł: Mors et Resurrectio
   Opis:

utwory, J. S. Bacha, F. Liszta, F. Nowowiejskiego, G. B. Pergolesiego, K. Wilkusa
Wykonawcy: Maria Załanowska-Należyty – sopran
Jan Bartosik – kontratenor
Piotr Należyty – bas i recytacja
Jerzy Karwowski – saksofon
Błażej Cerajewski – perkusja
Krzysztof Wilkus – organy i kierownictwo artystyczne

 

   Data: 1 marca 2008 godz. 12.15 Fara Poznańska, Poznań ul. Gołębia
   Tytuł: Recital organowy
   Opis:

Utwory: J. S. Bacha, F. Liszta. M. Regera.

Wykonawca:
Julia Yufereva (Rosja)

 

   Data: 24 lutego 2008 godz. 16.00 Kościół Łaski Bożej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Poznań ul. Obozowa
   Tytuł: Koncert muzyki chóralnej Światłość wieczna
   Opis:

Utwory G. Deak Bardosa i M. Lauridsena.

Wykonawcy:
Poznański Chór Kameralny
Orkiestra Kameralna
Bartosz Michałowski – dyrygent

 

   Data: 23 lutego 2008 godz. 12.15 Fara Poznańska, Poznań ul. Gołębia
   Tytuł: Recital organowy
   Opis:

Utwory Mariana Sawy
Wykonawca: Marietta Kruzel

 

   Data: 16 lutego 2008 godz. 19.00, Kościół OO. Karmelitów Bosych, Poznań Wzgórze św. Wojciecha
   Tytuł: Koncert Inauguracyjny
   Opis:

Dzieci Aniołów J. Kordaczuka

Wykonawcy:
Basia Raduszkiewicz – Naama (matka gigantów)
Wolfgang Niklaus – Ohya (gigant)

Zespół instrumentalny w składzie:
Krzysztof Herdzin – syntezator klawiszowy
Cezary Konrad – perkusja
Sebastian Wypych – kontrabas
Maciej Kaziński – instrumenty etniczne
Marta Dramowicz – organy
Jarek Kordaczuk - komputer

 

   Data: 15 lutego 2008 godz. 19.00, Salon Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego, Poznań, Al. Wielkopolska 11
   Tytuł: Koncert kameralny
   Opis:

Utwory fortepianowe i kameralne F. Nowowiejskiego, K. Kurpińskiego,
L. van Beethovena

Wykonawcy:
Karolina Ossowska – skrzypce
Marceli Fokt – klarnet
Jacek Fokt – fortepian
Jan Nowowiejski – fortepian

 

   Data: 27.02. – 31.03.2010
   Tytuł: X FESTIWAL MUZYKI PASYJNEJ I PASCHALNEJ 2010 „Z GŁĘBOKOŚCI WOŁAM KU TOBIE...”
   Opis:

PROGRAM FESTIWALU

27.02.2010
godz. 19.00
Koncert Inauguracyjny
Kościół OO. Karmelitów Bosych, Wzgórze św. Wojciecha, Poznań 
Marzena Lubaszka – sopran
Jakub Kościukiewicz – wiolonczela
Kwartet Smyczkowy Musicarius:
Mikołaj Zgółka I – skrzypce
Radosław Kamieniarz II – skrzypce
Piotr Chrupek – altówka
Bartosz Kokosza – wiolonczela
w programie:
Wolfgang Amadeusz Mozart – Kwartet smyczkowy d-moll KV 421
Luigi Boccherini – Stabat Mater
 
6.03.2010
godz. 12.15
Poznańska Kolegiata Farna
„Jezu Chryste, Panie miły” – recital organowy
Paulina Pokorny
w programie:
Felix Mendelssohn-Bartholdy – III Sonata Organowa A-dur op. 65
Marian Sawa – Partita Chorałowa „Jezu Chryste”
Jan Sebastian Bach – Preludium Chorałowe „Herzlich tut mich verlangen” BWV 727
Jan Sebastian Bach – Preludium i Fuga c-moll BWV 549

14.03.2010
godz. 15.30
Kościół NMP Królowej Świata, Parkowo
„Jesu, spes mea” – koncert kameralny
Benigna Jaskulska – sopran
zespół „Familiare”:
Teresa Kaszuba – akordeon
Barbara Kaszuba – skrzypce
Jakub Kaszuba – obój, recytacje
Wojciech Kaszuba – wiolonczela
w programie:
utwory J. S. Bacha, G. Cacciniego, B. Marcello, S.S. Szarzyńskiego

14.03.2010
godz. 19.30
Kościół p.w. św. Jana Marii Vianney’a na Sołaczu, Poznań
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych...” – koncert chóralny
Sołacki Chór Kameralny
dyr. Marianna Majchrzak
w programie:
kompozycje A. Lottiego, M. Gomółki, Wacława z Szamotuł, J. Świdra, J. Sykulskiego, P. Jańczaka
 
17.03.2010
godz. 9.00
Gminne Centrum Kultury, Duszniki
„Stała Matka Boleściwa” – koncert kameralny
Mikołaj Zgółka – skrzypce
Bartosz Kokosza – wiolonczela
Elżbieta Karolak – pozytyw
w programie:   
Heinrich Ignaz Franz Biber – „Sonaty Misteryjne”

18.03.2010
godz. 10.00
Nowotomyski Ośrodek Kultury, Nowy Tomyśl
„Stała Matka Boleściwa” – koncert kameralny
Mikołaj Zgółka – skrzypce
Bartosz Kokosza – wiolonczela
Elżbieta Karolak – pozytyw
w programie:   
Heinrich Ignaz Franz Biber – „Sonaty Misteryjne”

18.03.2010
godz. 12.00
Centrum Kultury „Rondo”, Grodzisk Wielkopolski
„Stała Matka Boleściwa” – koncert kameralny
Mikołaj Zgółka – skrzypce
Bartosz Kokosza – wiolonczela
Elżbieta Karolak – pozytyw
w programie:   
Heinrich Ignaz Franz Biber – „Sonaty Misteryjne”

20.03.2010
godz. 20.00
Kościół OO. Dominikanów, Poznań
„Stała Matka Boleściwa” – koncert kameralny
Mikołaj Zgółka – skrzypce
Bartosz Kokosza – wiolonczela
Elżbieta Karolak – pozytyw
w programie:
Heinrich Ignaz Franz Biber – „Sonaty Misteryjne”

21.03.2010
godz. 17.00
Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego, os. Jana III Sobieskiego, Poznań
„Pod Krucyfiksem” – koncert wokalno-organowy
w wykonaniu studentów – laureatów konkursów muzycznych
Lidia Węgrzyn – sopran
Kornel Maciejowski – tenor
Karol Mossakowski – organy
w programie:
wokalna i organowa muzyka pasyjna

27.03.2010
godz. 12.15
Poznańska Kolegiata Farna
„Ars improvisandi” – recital organowy
Tomasz Orlow
w programie:
m.in. improwizacje na tematy pieśni pasyjnych

31.03.2010
godz. 20.00
Kościół OO. Franciszkanów, Wzgórze Przemysła, Poznań
Koncert Finałowy
Muzyka Pasyjna i Paschalna w ramach Wielkiego Tygodnia u Franciszkanów
w programie:
Jan Sebastian Bach – Pasja według św. Jana BWV 245

prowadzenie koncertów: Joanna Marciniak, Elżbieta Karolak, Antoni Hoffmann

Organizator: Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego
Partnerzy: Klasztor OO. Franciszkanów, Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego – „Pro Sinfonika” Młodzieżowy Ruch Miłośników Muzyki
Kierownictwo artystyczne: Elżbieta Karolak
     
Patronat Honorowy:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak,
Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny,
Arcybiskup Metropolita Poznański Ks. Stanisław Gądecki

Patronat medialny:
IKS, Radio Merkury
   
Festiwal dofinansowany jest ze środków Miasta Poznania
Poznań Europejska Stolica Kultury 2016
Festiwal współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielopolskiego

 


Konkursy organowe

   Data: 23-28.08.2015
   Tytuł: V Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego
   Opis: Mamy zaszczyt poinformować, że rozpoczęły się prace przygotowawcze do V Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 23-28 sierpnia 2015 roku. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu, propagujące twórczość swego Patrona w Polsce i za granicą, a konkursy organowe są najbardziej reprezentatywną formą popularyzowania muzyki Nowowiejskiego wśród młodych organistów.
ZWYCIĘZCY POPRZEDNICH EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU ORGANOWEGO IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W POZNANIU:
I Konkurs (1994) – Adam Załęski (Polska)
II Konkurs (2000) – Lars Palo (Szwecja)
III Konkurs (2005) – Rostisław Wygranienko (Ukraina)
IV Konkurs (2010) – ex quo: Yulia Yuferieva (Rosja) oraz Karol Mossakowski (Polska).

REGULAMIN V MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU ORGANOWEGO IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO
KARTA ZGŁOSZENIA

NUTY:
F. Nowowiejski Andante lamentabile (Dumka) op. 31 nr 1
F. Nowowiejski I Symfonia op. 45 nr 1 - cz. I Maestoso dramatico - Allegro moderato
F. Nowowiejski IX Symfonia op. 45 - cz. I Tocatta
F. Nowowiejski II Koncert na organy op. 56 nr 2 – cz. I Introdukcja i Fuga
Przygotowanie materiałów nutowych: Karolina Kaźmierczak, Elżbieta Karolak, Waldemar Gawiejnowicz

Informacje o organach konkursowych dostępne są na stronach www.organyfarne.pl/organy.html (organy Ladegasta w Poznańskiej Farze) oraz http://www.organy.art.pl/instrumenty.php?instr_id=2081 (organy w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I. J.Paderewskiego w Poznaniu)
Prace przygotowawcze i promocja V Międzynarodowo Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego w latach 2013-2014 realizowane są z dofinansowaniem Miasta Poznania.

Patronat medialny: TVP Kultura, Polmic.pl, Polskie Radio PR II, Radio Merkury, Twoja Muza, Gazeta Wyborcza, IKS

 

   Data: 23rd - 28th August, 2015
   Tytuł: The Fifth International Feliks Nowowiejski Organ Competition 23rd - 28th August, 2015
   Opis: The Fifth International Feliks Nowowiejski Organ Competition will be held in Poznań between 23rd and 28th August, 2015.
RULES OF THE COMPETITION
APLICATION FORM


MUSIC SCORES:
F. Nowowiejski Andante lamentabile (Dumka) op. 31 no. 1
F. Nowowiejski Symphony No. 1 op. 45 - part 1 Maestoso dramatico - Allegro moderato
F. Nowowiejski Symphony No. 9 op. 45 - part 1 Tocatta
F. Nowowiejski Concerto No. 2 for Organ op. 56 – part 1 Introduction and Fugue
Sheet music edition: Karolina Kaźmierczak, Elżbieta Karolak, Waldemar Gawiejnowicz

Additional information about the instruments to be found at: www.organyfarne.pl/organy.html (F. Ladegast organ) http://www.organy.art.pl/instrumenty.php?instr_id=2081 (Alexander Schuke organ, Aula Nova of the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music)

Media Patronage: TVP Kultura, Polmic.pl, Polskie Radio PR II, Radio Merkury, Twoja Muza, Gazeta Wyborcza, IKS

 

   Data: 2010
   Tytuł: IV Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego
   Opis:

IV Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego odbył się w Poznaniu w dniach 23 – 28 sierpnia 2010 r. Organizatorem Konkursu, który już na stałe wpisał się w kalendarz kulturalny Poznania, było Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego, we współpracy z Akademią Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz Parafią Poznańskiej Kolegiaty Farnej. Mecenat nad Konkursem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Władze Miasta Poznania oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.  
Przesłuchania konkursowe przebiegały 3-etapowo, z czego dwa pierwsze były anonimowe, a nad prawidłowym przebiegiem przesłuchań czuwało dwóch mężów zaufania. Program, który wykonywano podczas przesłuchań w poszczególnych etapach był bardzo ambitnie dobrany i zróżnicowany stylistycznie i pod względem wymogów wykonawczych (utwory Adama z Wągrowca i J. Fischeta reprezentujące dawną muzykę polską, dzieła epoki baroku, takich twórców jak D. Buxtehude i J. S. Bach, utwory romantyczne skomponowane przez R. Schumanna, F. Mendelssohna-Bartholdy’ego oraz reprezentującego francuską muzykę romantyczną L. Vierne’a, aż do dzieł patrona Konkursu, F. Nowowiejskiego. Etap pierwszy i trzeci rozegrany został w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, na współczesnych organach firmy Alexander Schuke z Poczdamu, natomiast etap drugi w Poznańskiej Kolegiacie Farnej na zabytkowych organach Friedricha Ladegasta. Przed I i II etapem odbyły się losowania kolejności wystąpień oraz losowania utworów, które podczas przesłuchań wykonali uczestnicy (przed I etapem losowano jedną z dwóch części utworu Feliksa Nowowiejskiego, a przed etapem drugim jedną z dwóch przygotowanych Sonat Organowych F. Mendelssohna-Bartholdy’ego oraz jedną z dwóch fug R. Schumanna). Uczestników Konkursu oceniało siedmioosobowe międzynarodowe jury, składające się z cenionych w Polsce i na świecie muzyków: Bine Katrine Bryndorf – Dania (Przewodnicząca Jury), Daniel Zaretsky – Rosja, Wolfgang Zerer – Niemcy, Magdalena Czajka – Polska, Elżbieta Karolak – Polska, Sławomir Kamiński – Polska, Bogumił Nowicki – Polska.
Do udziału w Konkursie zgłosili się młodzi organiści z Rosji, Korei Południowej, Danii i Polski. 
Jury, po wysłuchaniu wszystkich wykonań wyłoniło 4-osobowe grono laureatów, dokonując następującego rozdziału nagród: 
I miejsce ex quo: Yulia Yuferieva – Rosja oraz Karol Mossakowski – Polska
II miejsce: Agnieszka Tarnawska – Polska
III miejsce: Tina Christiansen – Dania
Ponadto każdy z Laureatów otrzymał dodatkową nagrodę w postaci recitalu organowego  w ramach jednego z festiwali muzycznych organizowanych w Polsce w roku 2011, co dla młodych organistów stanowi bardzo cenną okazję do zaprezentowania pozakonkursowego repertuaru.
Dodatkowym elementem Konkursu były koncerty towarzyszące, w wykonaniu zagranicznych jurorów. Odbyły się one w Kościele pw. Św. Stanisława Kostki, w Auli Nova Akademii Muzycznej oraz w Poznańskiej Kolegiacie Farnej.
Nadzwyczajnym wydarzeniem był – zorganizowany w dniu 23 sierpnia w Auli Nova – koncert inaugurujący IV Międzynarodowy Konkurs Organowy, poświęcony w całości kompozycjom Patrona. Podczas tego wieczoru uczestnicy Konkursu, jurorzy oraz przybyli goście usłyszeli przepiękne pieśni w znakomitej interpretacji Katarzyny Hołysz, której akompaniowała przy fortepianie Anna Kozub. Zabrzmiała także niewykonywana od niepamiętnych czasów „Improwizacja na puzon i fortepian” w interpretacji Macieja Łakomego i Anny Kozub oraz Don Juan Tenorio, wykonany przez kwartet w składzie: Karolina Porwich – flet, Piotr Kostrzewski – skrzypce, Krzysztof Kubasik – wiolonczela, Anna Kozub – fortepian. Finałem koncertu było wykonanie przez poznańskiego kompozytora i organistę, Zbigniewa Kozuba, utworu pt: „Rotarium” na organy solo, skomponowanego przez niego specjalnie z okazji IV Międzynarodowego Konkursu Organowego oraz Roku Roty Feliksa Nowowiejskiego.
Tradycyjnie IV Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego zakończył Koncert Laureatów, w wykonaniu 4 nagrodzonych organistów. Po oficjalnym ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród, każdy z muzyków wykonał najlepiej zaprezentowany podczas przesłuchań i oceniony utwór, wybrany przez jurorów. Podczas koncertu zabrzmiały: Chorał „Schmücke Dich, o liebe Seele” J. S. Bacha oraz Melodia a 4 voci J. Fischera w wykonaniu Tiny Christiansen, Preludium A-dur D. Buxtehudego oraz II część z poematu „In Paradisum” F. Nowowiejskiego w wykonaniu Agnieszki Tarnawskiej, Cantabile oraz Finał z Symfonii e-moll op. 20 nr 2, wykonane przez Karola Mossakowskiego. Na zakończenie koncertu Yulia Yuferieva zagrała III część z IX Symfonii op. 45 nr 9 F. Nowowiejskiego.

W grudniu 2010 roku wydana została płyta CD "Fourth International Feliks Nowowiejski Organ Competition 2010" - The Gala Winners' Concert". Na płycie zarejestrowany został Koncert Laureatów IV Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskego. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Poznania, we współpracy z Akademią Muzyczną im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu.

 

   Data: 23-28 sierpnia 2010 r.
   Tytuł: Serdecznie zapraszamy do udziału w przesłuchaniach i koncertach IV Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego
   Opis:

Kalendarium Konkursowe:

23 SIERPNIA  2010, GODZ. 18.00
AULA NOVA. UL. ŚW. MARCIN 87
Otwarcie Konkursu
Koncert inauguracyjny                                                                                          
• F. Nowowiejski - Pieśni na głos z fortepianem:
Osypała jabłoneczka
Dumka o Polsce
Kołysanka
Westchnienie
Muzyka mojej duszy
Katarzyna Hołysz – mezzosopran                                          
Anna Kozub – fortepian

• F. Nowowiejski - Improwizacja na puzon i fortepian                                                             
Maciej Łakomy – puzon                                                                                  
Anna Kozub – fortepian

• F. Nowowiejski - Don Juan Tenorio na zespół kameralny
Karolina Porwich – flet                                     
Piotr Kostrzewski – skrzypce
Krzysztof Kubasik – wiolonczela
Anna Kozub – fortepian

• Zbigniew Kozub - Rotarium na organy solo
Zbigniew Kozub – organy

Prowadzenie - Teresa Dorożała-Brodniewicz, Beata Brodniewicz


24 SIERPNIA 2010, GODZ. 9.00-10.00, 12.00-13.00, 13.15-14.15
AULA NOVA. UL. ŚW. MARCIN 87
I Etap

25 SIERPNIA 2010, GODZ. 16.00-17.30
26 SIERPNIA  2010, GODZ. 10.00-11.30
POZNAŃSKA KOLEGIATA FARNA, UL. GOŁĘBIA 1                                              
II Etap

27 SIERPNIA 2010, GODZ. 16.00-17.00, 18.00-19.30
AULA NOVA. UL. ŚW. MARCIN 87                                                                             
III Etap

28 SIERPNIA 2010, GODZ. 17.00
AULA NOVA. UL. ŚW. MARCIN 87                                             
Oficjalne ogłoszenie wyników
Wręczenie nagród
Koncert laureatów

KONCERTY TOWARZYSZĄCE
Recitale organowe jurorów Konkursu:

24 SIERPNIA 2010, GODZ. 19.30
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, POZNAŃ-WINIARY
Daniel Zaretsky (Rosja)

25 SIERPNIA 2010 GODZ. 19.00
AULA NOVA. UL. ŚW. MARCIN 87
Wolfgang Zerer (Niemcy)
 
26 SIERPNIA 2010, GODZ. 20.00
POZNAŃSKA KOLEGIATA FARNA, UL. GOŁĘBIA 1                    
Bine Katrine Bryndorf (Dania)

 

na wszystkie przesłuchania i koncerty wstęp wolny

 

   Data: 23-28.08.2010
   Tytuł: 4th International Feliks Nowowiejski Organ Competition in Poznań
   Opis:

CALENDAR:

23 AUGUST 2010, 6:00 PM
AULA NOVA. UL. ŚW. MARCIN 87
Opening of the Competition               
Inaugural Concert  

• F. Nowowiejski - Songs for voice and piano:
Little Apple Tree
A Dumka About Poland  
A Lullaby  
A Sigh
Music of My Soul
Katarzyna Hołysz – mezzosoprano   
Anna Kozub – piano

• F. Nowowiejski - Improvisation for trombone and piano                                                              
Maciej Łakomy – trombone                                         
Anna Kozub – piano
 
• F. Nowowiejski - Don Juan Tenorio for chamber ensemble                                                                                                                                                   
Karolina Porwich – flute                                                                                    
Piotr Kostrzewski – violin
Krzysztof Kubasik – cello         
Anna Kozub – piano

• Zbigniew Kozub  - Rotarium for organ solo
Zbigniew Kozub – organ

Concert hosted by: Teresa Dorożała-Brodniewicz, Beata Brodniewicz
                                                                                                      
24 AUGUST 2010, 9:00-10:00 AM, 12:00-1:00 PM, 1:15-2:15 PM 
AULA NOVA. UL. ŚW. MARCIN 87 
First Round

25 AUGUST 2010, 4:00-5:30 PM
26 AUGUST  2010, 10:00-11:30 AM
POZNAŃ PARISH CHURCH, UL. GOŁĘBIA 1
Second Round

27 AUGUST 2010, 4:00-5:00 PM, 6:00-7:30 PM
AULA NOVA. UL. ŚW. MARCIN 87                                                             
Third Round

28 AUGUST 2010, 5:00 PM
AULA NOVA. UL. ŚW. MARCIN 87                                          
Official announcement of the results
The Prize Giving Ceremony
The Gala Winners’ Concert

ADDITIONAL CONCERTS
Organ recitals by the Competition Jurors:

24 AUGUST 2010, 7:30 PM
ST. STANISŁAW KOSTKA CHURCH, POZNAŃ-WINIARY
Daniel Zaretsky (Russia)

25 AUGUST 2010 GODZ. 7:00 PM
AULA NOVA. UL. ŚW. MARCIN 87
Wolfgang Zerer (Germany)
 
26 AUGUST 2010, GODZ. 8:00 PM
POZNAŃ PARISH CHURCH, UL. GOŁĘBIA 1              
Bine Katrine Bryndorf (Denmark)

 

   Data: 30.05.2008 r.
   Tytuł: IV Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu
   Opis:

Mamy zaszczyt poinformować, że rozpoczęły się prace przygotowawcze do IV Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego, który zostanie zainaugurowany 23 sierpnia 2010 roku w Poznaniu.
Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu, propagujące twórczość swego Patrona w Polsce i za granicą, a konkursy organowe są najbardziej reprezentatywną formą popularyzowania muzyki Nowowiejskiego wśród młodych organistów.

ZWYCIĘZCY POPRZEDNICH EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU ORGANOWEGO IM. F. NOWOWIEJSKIEGO W POZNANIU
I Konkurs (1994) – Adam Załęski absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Joachima Grubicha;
II Konkurs (2000) – Lars Palo (Szwecja), wychowanek Music College w Pitea;
III Konkurs (2005) – Rostisław Wygranienko (Ukraina), absolwent fortepianu Białoruskiej Akademii Muzycznej i organów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie prof. Joachima Grubicha.

PRZEBIEG IV MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU ORGANOWEGO IM. F. NOWOWIEJSKIEGO
Koncert inauguracyjny odbędzie się w poniedziałek, 23 sierpnia 2010 roku. Przesłuchania konkursowe przebiegać będą w trzech etapach. Uczestnicy I i III etapu zagrają na organach firmy A. Schuke z Potsdamu, które znajdują się w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, niedawno oddanej do użytku, bardzo nowoczesnej i architektonicznie imponującej budowli miasta Poznania. Etap II rozgrywany będzie w Poznańskiej Kolegiacie Farnej, na odrestaurowanych organach Friedricha Ladegasta, pochodzących z 1876 roku.

 

 

W imieniu Towarzystwa im. F. Nowowiejskiego serdecznie zapraszam młodych organistów z całego świata do udziału w kolejnym, IV Międzynarodowym Konkursie Organowym im. F. Nowowiejskiego.

Intencją pomysłodawców Konkursu, którego pierwsza edycja odbyła się w 1994 roku, jest upamiętnienie imienia Patrona Towarzystwa, wybitnego polskiego kompozytora, ambasadora polskiej kultury na świecie oraz rozpropagowanie jego twórczości organowej w Polsce, jak również poza jej granicami. Oddanie czci szczególnemu rodzajowi muzyki – muzyce organowej, która od wieków wzbudza zachwyt swym pięknem – ma służyć promocji młodych talentów – wirtuozów gry na organach oraz spowodować wzrost ich zainteresowania twórczością organową Feliksa Nowowiejskiego.

Zmagania konkursowe przebiegać będą w trzech kolejnych etapach, na dwóch różnych, lecz bardzo wysokiej klasy instrumentach: organach A. Schuke oraz organach F. Ladegasta, co – jak sądzę – stanowiąc dodatkową konkursową atrakcję, postawi przed uczestnikami nowe zadania oraz umożliwi im zróżnicowaną interpretacyjnie prezentację zarówno dzieł F. Nowowiejskiego, jak i pozostałych utworów zaczerpniętych z literatury organowej.

Wszystkim uczestnikom Konkursu życzę niezapomnianych chwil w naszym mieście i satysfakcji płynącej z konkursowych zmagań.

Prezes Zarządu Towarzystwa im. Feliksa Nowowiejskiego

Janina Nowowiejska

 

HONOROWY PATRONAT KONKURSU
MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

WSPÓŁORGANIZATORZY
AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU
PARAFIA POZNAŃSKIEJ KOLEGIATY FARNEJ  
PARAFIA KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W POZNANIU 

MECENAT KONKURSU
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
WŁADZE MIASTA POZNANIA
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

KOMITET HONOROWY – planowany
J.E. ARCYBISKUP METROPOLITA POZNAŃSKI
J.E. BISKUP KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PROBOSZCZ POZNAŃSKIEJ KOLEGIATY FARNEJ
PREZYDENT MIASTA POZNANIA
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
REKTOR AKADEMII MUZYCZNEJ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI NAUKI I KULTURY RADY MIASTA POZNANIA
DYREKTOR FILHARMONII POZNAŃSKIEJ IM. T. SZELIGOWSKIEGO W POZNANIU
JAN NOWOWIEJSKI, PREZES HONOROWY TOWARZYSTWA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W POZNANIU

KOMITET ORGANIZACYJNY
JANINA NOWOWIEJSKA, PREZES TOWARZYSTWA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W POZNANIU
TERESA DOROŻAŁA-BRODNIEWICZ, AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU
HANNA KOSTRZEWSKA, AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU
JOANNA MARKOWSKA
ALEKSANDER NOWOWIEJSKI

PATRONAT MEDIALNY – planowany
„GŁOS WIELKOPOLSKI”
RADIO „MERKURY”
„IKS”

BIURO ORGANIZACYJNE KONKURSU
TOWARZYSTWO IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO
60-603 POZNAŃ ALEJA WIELKOPOLSKA 11
TEL/FAX: 061 852 23 08  FAX: 061 853 40 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.towarzystwo.nowowiejski.pl
HANNA KOSTRZEWSKA, KIEROWNIK BIURA
ADAM F. BANASZAK
ALEKSANDER NOWOWIEJSKI
TERESA DOROŻAŁA-BRODNIEWICZ, RZECZNIK PRASOWY
TŁUMACZE
OPIEKA MEDYCZNA


Konkurs realizowany jest z dofinansowaniem Miasta Poznania, w ramach programu Poznań - Europejska Stolica Kultury 2016. 

INFORMACJE O AULI NOVA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. I. J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU
www.amuz.edu.pl


ORGANY LADEGASTA W POZNAŃSKIEJ KOLEGIACIE FARNEJ
Jeden z najlepszych organmistrzów europejskich II połowy XIX wieku Friedrich Ladegast zaprojektował instrument dla Kolegiaty Farnej w Poznaniu. Organy umieszczone w bogato zdobionej drewnianej szafie autorstwa Oscara Mothesa, wykonanej w poznańskiej pracowni Józefa Zeylanda, zostały oddane do użytku w roku 1876. Po remoncie przeprowadzonym  w dwudziestoleciu międzywojennym przez firmę Alberta Polcyna piszczałki cynowe zostały zastąpione piszczałkami cynkowymi. Kolejne prace remontowe przeprowadzał Bronisław Cepka po II wojnie światowej.
Przywrócenie organom dawnej świetności, w oparciu o oryginalne projekty Ladegasta i Mothesa, było rezultatem rozpoczętej w roku 2000,
kilkuletniej renowacji instrumentu dokonanej przez firmy organmistrzowskie Alexandra Schuke i Marka Cepki. Piszczałki metalowe są skonstruowane ze stopu cyny, ołowiu, antymonu, bizmutu, srebra i arsenu, a piszczałki drewniane wykonane ze szlachetnych odmian dębu, modrzewia i jodły syberyjskiej. Wymienione zostały także elementy skórzane; przywrócono również pierwotną kolorystykę szafy. Obecnie organy farne złożone są z 2600 piszczałek, trzech klawiatur manuałowych i jednej pedałowej; posiadają mechaniczną trakturę gry i rejestrową oraz dźwignię Barkera.
W opinii specjalistów jakość i barwa dźwięku wyróżnia poznańskie organy Ladegasta, stawiając je wyżej, niż organy w Oliwie, czy Leżajsku.

www.fara.archpoznan.org.pl

 
REGULAMIN KONKURSU
1. IV Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego odbywa się w Poznaniu w dniach 23-28 sierpnia 2010 roku.

2. W konkursie mogą brać udział organiści, którzy w dniu rozpoczęcia przesłuchań nie ukończyli 32. roku życia. Dopuszcza się udział 30 uczestników – w razie zgłoszenia większej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Konkurs jest trzyetapowy. Do drugiego etapu przewiduje się dopuszczenie maksymalnie 12, a do trzeciego – 6 uczestników. Pierwszy i drugi etap jest anonimowy. Nad prawidłowym przebiegiem przesłuchań będzie czuwało dwóch zaprzysiężonych mężów zaufania.

4. Program konkursu obejmuje następujące utwory:
I Etap – Aula Nova, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu:
1. Adam z Wągrowca (+1629) – Utwory organowe z Intawolatury Żmudzkiej: Pro organo
2. J. S. Bach – Aria F-dur BWV 587
3. F. Nowowiejski – Poemat „In Paradisum” na organy solo:
cz. II Pragnę, cz. III Oto syn Twój – oto Matka Twoja (jedna z części utworu zostanie wybrana bezpośrednio przed występem)   IN PARADISUM  
II Etap – Poznańska Kolegiata Farna:
1. J. S. Bach – Schműcke dich, o liebe Seele BWV 654
2. F. Mendelssohn-Bartholdy:
Sonate für Orgel f-moll op. 65 No 1: Allegro moderato eserioso, Adagio b. Sonate für Orgel op. 65 No 4: Allegrocon brio, Andante religioso
(jedna z sonat zostanie wybrana bezpośrednio przed występem)
3. R. Schumann – Sechs Fugen über den NamenBach op. 60: nr 4, nr 5 (jedna z fug zostanie wybrana bezpośrednio przed występem)
III Etap – Aula Nova, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu:
1. J. Fischer – Utwory z Tabulatury Organowej (1595): Melodia á 4 voc.
2. J. S. Bach – Preludium C-dur BWV 531, lub D. Buxtehude – Preludium A-dur BuxWV 151
3. L. Vierne – Symfonia e-moll op. 20 nr 2: dwie dowolne kontrastujące części
4. F. Nowowiejski – VII Symfonia op. 45 nr 7, cz. III lub IX Symfonia op. 45 nr 9, cz. III


5. uczestników Konkursu oceniać dzie jury w składzie:
1. Binne Bryndorf-Ockelmann (Dania)
2. Magdalena Czajka (Polska)
3. Sławomir Kamiński (Polska)
4. Elżbieta Karolak (Polska)
5. Bogumił Nowicki (Polska)
6. Daniel Zaretsky (Rosja)
7. Wolfgang Zerer (Niemcy)
a) Pracami Jury kieruje wyłoniony z powyższego grona – na pierwszym posiedzeniu – przewodniczący.

b) Jurorzy w swojej pracy kierują się wewnętrznym regulaminem, opracowanym przez organizatorów konkursu. Zostanie on podany do wiadomości uczestników rok przed rozpoczęciem konkursu.

c) Wszystkie decyzje Jury są jawne, nieodwołalne i niezaskarżalne.
6. Przyznane zostaną trzy nagrody i wyróżnienie w wysokości:
pierwsza nagroda: 22.000 zł.
druga nagroda: 13.000 zł.
trzecia nagroda: 8.000 zł.
oraz nagrody pozaregulaminowe – finansowe i w formie koncertów, m.in:
Staromiejskie Koncerty Organowe Poznańska Fara (2011)
Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej w Poznaniu (2011)
Festiwal Organowy w Wolsztynie (2011)
Festiwal Organowy w Giżycku (2011)
Uczestnikom III Etapu przysługuje tytuł Laureata IV Międzynarodowego Konkursu im. Feliksa Nowowiejskiego.
Uczestnicy II Etapu otrzymują Dyplomy Honorowe.
Organizatorzy dopuszczają inny podział nagród przez jury, jednakże z zachowaniem wysokości ich puli.

7. Wszystkie przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone publicznie i łącznie z Koncertem Laureatów mogą być transmitowane, nagrywane i odtwarzane nieodpłatnie, za zgodą Komitetu Organizacyjnego Konkursu, który zastrzega sobie pełnię praw w zakresie własności i dysponowania ww. materiałem.

8. Koszty podróży i pobytu uczestnicy konkursu pokrywają samodzielnie. Organizatorzy zapewniają rezerwację zakwaterowania, a osobom zakwalifikowanym do II Etapu zapewniają bezpłatne zakwaterowanie do końca konkursu w hotelu wyznaczonym przez organizatorów.

9. Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia się w wyznaczonym terminie na I próbę.

10. Kolejność przesłuchań zostanie ustalona drogą losowania w dniu rozpoczęcia konkursu i będzie obowiązywała do końca przesłuchań.

11. Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych instrumentów:
Dyspozycja organów Ladegasta w Poznańskiej Farze
43 registry, 3 manuały, traktura mechaniczna, w man. głównym dźwignia Barkera.
I man. Positiv (C-f''')
II man. Hauptwerk (C-f''')
Quintaton 16'
Prinzipal 16'
Prinzipal 8'
Bourdon 16'
Flet travers 8'
Prinzipal 8'
Rohrflote 8'
Flauto 8'
Salizional 8'
Doppelflote 8'
Octave 4'
Gambe 8'
Flet minor 4'
Octave 4'
Waldflote 2'
Gemshorn 4'
Nasat 2 2/3'
Quinte 2 2/3'
Pr. Harm. 2-3 fach
Octave 2'
Oboe 8'
Cornet 3 fach.
 
Mixtur 3 fach.
 
Trompete 8'
III man. Schwellwerk (C-f''')
Pedal (C-d'')
Lieblich Gedackt 16'
Untersatz 32'
Flauto dolce 8'
Prinzipal 16'
Lieblich Gedackt 8'
Subbas 16'
Viola d'amour 8'
Violon 16'
Octavfl. 4'
Quinte 5 1/3'
Salizional 4'
Octav 8'
Piccolo 2'
Bassflote 8'
Harm. aethera 3 fach.
Cello 8'
Aeoline 16'
Octav 4'
Kopp. III/II, I/II, ped/II
Posaune 16'
organy firmy Alexander Schuke z Poczdamu w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu (2007)
Dyspozycja
Hauptwerk
Positiv
Schwellwerk
pedal
Bordun16’
Gedackt 8’
Holzprincipal 8’
Principal 16’
Principal 8’
Principal 4’
Bordun 8’
Subbas 16’
Doppelfloete 8’
Rohrfloete 4’
Gambe 8’
Octavbass 16’
Oktave 4’
Nasard 2 2/3
Vox celestes 8’
Octave 4’
Spitzfloete 4’
Octave 2’
Fugara 4’
Rauschpfeife 4 f.
Octave 2’
Terz 1 3/5
Traversfloete 4’
Posaune 16’
Sesquialtera 2f.
Quinte 1 1/3
Piccolo 2’
Trompete 8’
Mixtur 5 f.
Cromorne
Progressio 4 f
 
Trompete 8’
Tremulant
Trompette harmonique 8’
 
 
 
Oboe 8’
 
 
 
Tremulant
 
Łączniki:           II-I,III-I,Sub III-I, Super III-I
III-II,Sub III-II
I-Ped, II-Ped, III-Ped, Super III-Ped
Mechaniczna traktura gry
Wałek crescendo
Sequencer – 4000 kombinacji

 

 

   Data: 30.06.2009
   Tytuł: IV Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu
   Opis:

Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego serdecznie zaprasza młodych organistów do Poznania w dniach od 23 do 28 sierpnia 2010 roku na IV Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W konkursie mogą brać udział organiści, którzy w dniu rozpoczęcia przesłuchań nie ukończyli 32. roku życia. Dopuszcza się udział 30 uczestników – w razie zgłoszenia większej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.

Program konkursu:

I Etap – Aula Nova (organy f-my Alexandra Schuke), Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu:
•    Adam z Wągrowca (+1629) – Utwory organowe z Intawolatury  Żmudzkiej:  Pro organo               
•    J. S. Bach – Aria F-dur BWV 587
•    F. Nowowiejski – Poemat „In Paradisum” na organy solo:
cz. II Pragnę, cz. III Oto syn Twój – oto Matka Twoja (jedna z części utworu zostanie wybrana bezpośrednio przed występem)   IN PARADISUM  
II Etap – Poznańska Kolegiata Farna (organy Friedricha Ladegasta):
•    J. S. Bach – Schműcke dich, o liebe Seele BWV 654
•    F. Mendelssohn-Bartholdy:
    – Sonate für Orgel f-moll op. 65  No 1: Allegro moderato
e serioso, Adagio
    –  Sonate  für Orgel op. 65 No 4: Allegro con brio, Andante religioso
 (jedna z sonat zostanie wybrana bezpośrednio przed występem)
•    R. Schumann – Sechs Fugen über den Namen Bach op. 60: nr 4, nr 5 (jedna z fug zostanie wybrana bezpośrednio przed występem)
III Etap – Aula Nova, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
w Poznaniu:
•    J. Fischer – Utwory z Tabulatury Organowej (1595):   Melodia á 4 voc.
•    J. S. Bach – Preludium C-dur BWV 531, lub
D. Buxtehude – Preludium A-dur BuxWV 151
•    L. Vierne – Symfonia e-moll op. 20 nr 2: dwie dowolne kontrastujące części           
•    F. Nowowiejski – VII Symfonia op. 45 nr 7, cz. III lub
    IX Symfonia op. 45 nr 9, cz. III


Skład jury:
Binne Katrine Bryndorf (Dania), Magdalena Czajka (Polska), Sławomir Kamiński (Polska), Elżbieta Karolak (Polska), Bogumił Nowicki (Polska),
Daniel Zaretsky (Rosja), Wolfgang Zerer (Niemcy)

Nagrody:
– pierwsza nagroda: 22.000 zł.
– druga nagroda: 13.000 zł.
– trzecia nagroda: 8.000 zł.
oraz nagrody pozaregulaminowe – finansowe i w  formie koncertów, podczas m.in. takich imprez jak:
– Staromiejskie Koncerty Organowe w Poznańskiej Farze (2011)
– Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej w Poznaniu (2011)
– Festiwal Organowy w Wolsztynie (2011)
– Festiwal Organowy w Giżycku (2011)
Uczestnikom III etapu przysługuje tytuł Laureata IV Międzynarodowego Konkursu im. Feliksa Nowowiejskiego.
Uczestnicy II etapu otrzymują Dyplomy Honorowe.

Informacje dla uczestników:
•    Kwotę wpisowego w wysokości 200 zł. prosimy wpłacać na konto
Towarzystwa im. F. Nowowiejskiego: Bank Zachodni WBK S.A. VI o. w Poznaniu   67 1090 1362 0000 0000 3605 0190
•    Zgłoszenia – wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać do dnia 30
kwietnia 2010 r.
– drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej: www.towarzystwo.nowowiejski.pl
– pocztą na adres: Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego 60-603 Poznań, Aleja Wielkopolska 11
załączona karta zgłoszenia
– faksem na nr telefonu: +48 61 853 40 76
załączona karta zgłoszenia
•    Koszty podróży i pobytu uczestnicy konkursu pokrywają samodzielnie.
Organizatorzy zapewniają rezerwację zakwaterowania, a osobom zakwalifikowanym do II etapu zapewniają bezpłatne zakwaterowanie do końca konkursu w hotelu wyznaczonym przez organizatorów.
Biuro Organizacyjne Konkursu
Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego
60-603 Poznań, Aleja Wielkopolska 11
Tel/Fax: 061 853 40 76  
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa www.towarzystwo.nowowiejski.pl
IV Międzynarodowy Konkurs Organowy  im. Feliksa Nowowiejskiego
 Poznań 23-28 sierpnia 2010



                    
KARTA ZGŁOSZENIA

NAZWISKO ...................................................................................................

IMIĘ ...........................................................................................................

DATA URODZENIA .....................................................................................

MIEJSCE URODZENIA ...............................................................................

ADRES ZAMIESZKANIA ............................................................................

TEL. .............................................. E-MAIL ................................................

NAZWA UCZELNI, ROK  STUDIÓW,  NAZWISKO PEDAGOGA

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE KANDYDATA

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...................................................................................................


                                             

PROGRAM WYBRANY PRZEZ KANDYDATA

I  ETAP:

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

II  ETAP:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

III  ETAP:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................



OŚWIADCZENIE:

Oświadczam, że znam i przyjmuję warunki wynikające z Regulaminu IV Międzynarodowego Konkursu Organowego im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu.



data                                    podpis       

 

Kalendarium Konkursowe:

IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS ORGANOWY
IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO
POZNAŃ 23-28  SIERPNIA  2010

23 SIERPNIA  2010, GODZ. 18.00
AULA NOVA. UL. ŚW. MARCIN 87
Otwarcie Konkursu
Koncert inauguracyjny                                                                                           
• F. Nowowiejski - Pieśni na głos z fortepianem:
Osypała jabłoneczka
Dumka o Polsce
Kołysanka
Westchnienie
Muzyka mojej duszy
Katarzyna Hołysz – mezzosopran                                           
Anna Kozub – fortepian

• F. Nowowiejski - Improwizacja na puzon i fortepian                                                              
Maciej Łakomy – puzon                                                                                   
Anna Kozub – fortepian

• F. Nowowiejski - Don Juan Tenorio na zespół kameralny
Karolina Porwich – flet                                      
Piotr Kostrzewski – skrzypce
Krzysztof Kubasik – wiolonczela
Anna Kozub – fortepian

• Zbigniew Kozub - Rotarium na organy solo
Zbigniew Kozub – organy

Prowadzenie - Teresa Dorożała-Brodniewicz, Beata Brodniewicz


24 SIERPNIA 2010, GODZ. 9.00-10.00, 12.00-13.00, 13.15-14.15
AULA NOVA. UL. ŚW. MARCIN 87 
I Etap

25 SIERPNIA 2010, GODZ. 16.00-17.30
26 SIERPNIA  2010, GODZ. 10.00-11.30
POZNAŃSKA KOLEGIATA FARNA, UL. GOŁĘBIA 1                                               
II Etap

27 SIERPNIA 2010, GODZ. 16.00-17.00, 18.00-19.30
AULA NOVA. UL. ŚW. MARCIN 87                                                                              
III Etap

28 SIERPNIA 2010, GODZ. 17.00
AULA NOVA. UL. ŚW. MARCIN 87                                              
Oficjalne ogłoszenie wyników
Wręczenie nagród
Koncert laureatów

KONCERTY TOWARZYSZĄCE
Recitale organowe jurorów Konkursu:

24 SIERPNIA 2010, GODZ. 19.30
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, POZNAŃ-WINIARY
Daniel Zaretsky (Rosja)

25 SIERPNIA 2010 GODZ. 19.00
AULA NOVA. UL. ŚW. MARCIN 87
Wolfgang Zerer (Niemcy)
 
26 SIERPNIA 2010, GODZ. 20.00
POZNAŃSKA KOLEGIATA FARNA, UL. GOŁĘBIA 1                     
Bine Katrine Bryndorf (Dania)

 

   Data: 30.05.2008 r.
   Tytuł: 4th International Feliks Nowowiejski Organ Competition in Poznań
   Opis:

It is with great honor that we inform you of commencing preparations to the Fourth International Feliks Nowowiejski Organ Competition in Poznań.

Members of the Feliks Nowowiejski Society – organizer of the competition, whose main objective is to promote its Patron’s oeuvre at home and abroad – believe that organ competitions are the most representative form of popularizing his music among young organists.

WINNERS OF PREVIOUS EDITIONS OF THE INTERNATIONAL FELIKS NOWOWIEJSKI ORGAN COMPETITION IN POZNAŃ
First Edition (1994) – Adam Załęski, graduate of Professor Joachim Grubich’s organ class at the Academy of Music in Kraków;
Second Edition (2000) – Lars Palo (Sweden), graduate of the Music College in Pitea;
Third Edition (2005) – Rostislav Vygranenko (Ukraine), graduate of a piano class at Belarus Academy of Music, and Professor Joachim Grubich’s organ class at the Frederick Chopin Academy of Music in Warsaw.

COURSE OF THE FOURTH INTERNATIONAL FELIKS NOWOWIEJSKI ORGAN COMPETITION IN POZNAŃ
The Opening Concert will take place on Monday, 23 August, 2010. The competition auditions will consist of three rounds. Participants of the 1st and 3rd rounds will be performing on the Alexander Schuke organ in a modern and imposing Aula Nova of Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań. The 2nd round will take place in Poznań Collegiate Church, where competitors will have a unique opportunity to play on the recently restored Friedrich Ladegast organ from 1876.

 

On behalf of Feliks Nowowiejski Society I would like to warmly invite young organists from all over the world to take part in the Fourth International Feliks Nowowiejski Organ Competition.
Originators of the Competition, whose first edition took place in 1994, meant to commemorate the Patron of the Society, an outstanding Polish composer and ambassador of the Polish culture across the world, and to propagate his organ oeuvre in Poland and abroad. Honoring the organ music – a special kind of music whose beauty has been admired for centuries – is supposed to promote young organ virtuosos and increase their interest in the organ works.
The competition will consist of three rounds and include performances on two different but very high quality instruments – A. Schuke organ and F. Ladegast organ, which – I reckon – will constitute an additional attraction, provide the competitors with new challenges, and enable them to vary the interpretation of their repertoire, both the organ works by Feliks Nowowiejski and other organ pieces.
We wish all the contestants an unforgettable time in our city and a lot of satisfaction during the competition performances.

President of the Board of the Feliks Nowowiejski Society
Janina Nowowiejska

 

HONORABLE PATRONAGE
MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE

PRESIDENT OF POZNAŃ
     

CO-ORGANIZERS
IGNACY JAN PADEREWSKI ACADEMY OF MUSIC IN POZNAŃ
POZNAŃ COLLEGIATE CHURCH 
POZNAŃ EVANGELICAL-AUGSBURG CHURCH
PATRONAGE
MINISTRY OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE
AUTHORITIES OF THE CITY OF POZNAŃ
MARSHAL OFFICE OF THE WIELKOPOLSKA PROVINCE

HONORABLE COMMITTEE
METROPOLITAN ARCHBISHOP OF POZNAŃ
BISHOP OF THE EVANGELICAL-AUGSBURG CHURCH IN THE REPUBLIC OF POLAND
PARISH PRIEST OF POZNAŃ COLLEGIATE CHURCH
MAYOR OF THE CITY OF POZNAŃ
MARSHAL OF THE WIELKOPOLSKA PROVINCE
PRESIDENT OF THE IGNACY JAN PADEREWSKI ACADEMY OF MUSIC IN POZNAŃ
HEAD OF THE COMMITTEE OF SCIENCE AND CULTURE IN THE CITY COUNCIL
DIRECTOR OF THE TADEUSZ SZELIGOWSKI POZNAŃ PHILHARMONIC
JAN NOWOWIEJSKI, HONOURABLE PRESIDENT OF THE FELIKS NOWOWIEJSKI SOCIETY IN POZNAŃ

ORGANIZING COMMITTEE
JANINA NOWOWIEJSKA, PRESIDENT OF THE FELIKS NOWOWIEJSKI SOCIETY IN POZNAŃ
TERESA DOROŻAŁA-BRODNIEWICZ, IGNACY JAN PADEREWSKI ACADEMY OF MUSIC IN POZNAŃ
HANNA KOSTRZEWSKA, IGNACY JAN PADEREWSKI ACADEMY OF MUSIC IN POZNAŃ
JOANNA MARKOWSKA
ALEKSANDER NOWOWIEJSKI

MEDIA PATRONAGE
"GŁOS WIELKOPOLSKI"
RADIO "MERKURY"
"IKS"

ORGANIZING OFFICE
TOWARZYSTWO IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO – THE FELIKS NOWOWIEJSKI SOCIETY
60-603 POZNAŃ, ALEJA WIELKOPOLSKA 11
PHONE/FAX: +48 061 852 23 08  FAX: +48 061 855 75 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.towarzystwo.nowowiejski.pl

HANNA KOSTRZEWSKA, OFFICE MANAGER
ADAM F. BANASZAK
ALEKSANDER NOWOWIEJSKI
TERESA DOROŻAŁA-BRODNIEWICZ, SPOKESPERSON
TRANSLATORS/INTERPRETERS
MEDICAL CARE


FIND MORE INFORMATION ABOUT AULA NOVA OF THE IGNACY JAN PADEREWSKI ACADEMY OF MUSIC IN POZNAŃ AT
www.amuz.edu.pl

 

LADEGAST ORGAN IN POZNAŃ COLLEGIATE CHURCH
The organ in the Poznań Collegiate Church was designed by Friedrich Ladegast, one of the most renowned European organ masters of the nineteenth century. Installed in a richly ornamented wooden case designed by Oscar Mothes and produced in Józef Zeyland’s workshop in Poznań, this spectacular instrument was put into use in 1876.  Between 1919–1939, after conservatorial treatment performed by Albert Polcyn’s company, its tin-plated pipes were substituted with zinc-plated pipes. After the Second World War, the organ was subjected to further conservatory works by Bronisław Cepka. 
Its several-year renovation, based on original designs by Ladegast and Mothes and performed by such organ masters as Alexander Schuke and Marek Cepka, resulted in restoring the organ’s magnificence. Metal pipes are made of alloy of solder, lead, antimony, bismuth, silver, and arsenic, and the wooden pipes – of noble varieties of oak, larch, and Siberian fir. The leather elements have been replaced and the original colours – restored.
At present the organ consists of 2600 pipes, 3 manuals and a pedal one; it is equipped with a mechanical and register tracker action, and a Barker lever.
According to experts, Poznań organ is distinguished by eminent quality of sound and timbre, which ranks the instrument above other famous Polish organ in towns of Oliwa and Leżajsk.

FIND MORE INFORMATION ABOUT POZNAŃ COLLEGIATE CHURCH AT
www.fara.archpoznan.org.pl

 

RULES OF THE COMPETITION

1. The Fourth International Feliks Nowowiejski Organ Competition will be held in Poznań between 23 and 28 August, 2010.

2. The competition is open to all organists that will be under 32 years of age on the first day of auditions. If over thirty applications are submitted, the first thirty received shall be accepted.

3. The competition consists of three rounds. The maximum of 12 competitors shall be advanced to the Second Round, and 6 to the Third Round. The First and Second Rounds are anonymous. Proper course of auditions shall be monitored by two duly sworn trusted representatives of the Competition organizers.

4. The repertoire of the competition is the following:

First Round – Aula Nova of Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań

1. Adam of Wągrowiec (+1629) - Utwory organowe z Intawolatury Żmudzkiej: Pro organo

2. J. S. Bach – Aria in F Major BWV 587

3. F. Nowowiejski – Poem ”In Paradisum” for organ solo: part 2 Pragnę (I Thirst), part 3 Oto syn Twój – oto Matka Twoja (Behold Thy Son – Behold Thy Mother) (one of the parts shall be chosen right before the performance)  IN PARADISUM  

Second Round – Poznań Collegiate Church

1. J. S. Bach – Schműcke dich, o liebe Seele BWV 654

2. F. Mendelssohn-Bartholdy:

a. Sonate für Orgel in f minor op.65 No 1: Allegro moderato e serioso, Adagio

b. Sonate für Orgel op. 65 No 4: Allegro con brio, Andante religioso

(one of the sonatas shall be chosen right before the performance)

3. R. Schumann – Sechs Fugen über den Namen Bach op. 60: no 4, no 5 (one of the fugues shall be chosen right before the performance)

Third Round - Aula Nova of Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań

1. J. Fischer - Utwory z Tabulatury Organowej (1595): Melodia á 4 voc.

2. J.S. Bach - Prelude in C Major BWV 531, or D.Buxtehude – Prelude in A major, Bux WV 151

3. L. Vierne – Symphony in E Minor op. 20 no 2: any two contrasting parts

4. F. Nowowiejski – The Seventh Symphony op. 45 no 7 part 3 or The Ninth Symphony op. 45 no 9 part 3

 

5. Competitors shall be assessed by the Jury composed of:

1. Binne Bryndorf-Ockelmann (Denmark)

2. Magdalena Czajka (Poland)

3. Sławomir Kamiński (Poland)

4. Elżbieta Karolak (Poland)

5. Bogumił Nowicki (Poland)

6. Daniel Zaretsky (Russia)

7. Wolfgang Zerer (Germany)

a) Activities of the Jury shall be controlled by the Chairperson elected at the Jury’s first meeting.

b) Activities of the Jury shall be governed by the rules and regulations set by the Competition organizers. The rules and regulations shall be sent to the contestants twelve months before the Competition.

c) The Jury’s decisions are open, final, and irrevocable.

6. The participants will be awarded the following prizes:

First Prize: 22,000 PLN

Second Prize: 13,000 PLN

Third Prize: 8,000 PLN

as well as other non-statutory prizes – cash prizes or performances at:

Old Town Organ Concerts in the Poznań Collegiate Church (2011)

Festival of Passion and Paschal Music in Poznań (2011)

Organ Festival in Wolsztyn (2011)

Organ Festival in Giżycko (2011)

All Third Round participants shall be granted a title of Laureate of the Fourth International Feliks Nowowiejski Organ Competition, and Second Round participants will receive Diplomas of Honor.

The Jury has the right to change prize limits within the same pool of money for all prizes.

7. All performances will be open to the public and, including the Prizewinners’ Concert, can be recorded and broadcast free of charge by permission of the Competition Organizing Committee. The organizers reserve all rights concerning the above-mentioned material.

8. The organizers ensure accommodation reservation for the participants, who cover travel and hotel expenses. The contestants qualified for the Second Round will have their hotel expenses covered, beginning from the Second Round until the end of the Competition.

9. The participants are obliged to turn up not later than on the day of their scheduled rehearsal before the First Round.

10. The order of performing will be decided by a draw on the day opening the Competition and will remain valid throughout the Competition.

11. Additional information about the instruments follow:

Disposition of Friedrich Ladegast organ in the Poznań Collegiate Church

43 registers, 3 manuals, mechanical tracker action, Barker Lever in the main manual.

I man. Positiv (C-f''')

II man. Hauptwerk (C-f''')

Quintaton 16'

Prinzipal 16'

Prinzipal 8'

Bourdon 16'

Flet travers 8'

Prinzipal 8'

Rohrflote 8'

Flauto 8'

Salizional 8'

Doppelflote 8'

Octave 4'

Gambe 8'

Flet minor 4'

Octave 4'

Waldflote 2'

Gemshorn 4'

Nasat 2 2/3'

Quinte 2 2/3'

Pr. Harm. 2-3 fach

Octave 2'

Oboe 8'

Cornet 3 fach.

 

Mixtur 3 fach.

 

Trompete 8'

   

 

 

Organ by Alexander Schuke from Potsdam in Aula Nova of the Poznań Academy of Music (2007)

Disposition

Hauptwerk

Positiv
Schwellwerk
pedal
Bordun16’

Gedackt 8’

Holzprincipal 8’

Principal 16’

Principal 8’

Principal 4’

Bordun 8’

Subbas 16’

Doppelfloete 8’

Rohrfloete 4’

Gambe 8’

Octavbass 16’

Oktave 4’

Nasard 2 2/3

Vox celestes 8’

Octave 4’

Spitzfloete 4’

Octave 2’

Fugara 4’

Rauschpfeife 4f.

Octave 2’

Terz 1 3/5

Traversfloete 4

Posaune 16’

Sesquialtera 2f.

Quinte 1 1/3

Piccolo 2’

Trompete 8’

Mixtur 5 f.

Cromorne

Progressio 4 f

 

Trompete 8’

Tremulant

Trompette harmonique 8’

 

 

 

Oboe 8’

 

 

 

Tremulant

 

 

Connectors: II-I,III-I,Sub III-I, Super III-I

III-II,Sub III-II

I-Ped, II-Ped, III-Ped, Super III-Ped

Mechanical tracker action

Crescendo Roller

Sequencer – 4000 combinations

 


 

 

   Data: 30.06.2009
   Tytuł: 4th International Feliks Nowowiejski Organ Competition in Poznań
   Opis:

Fourth International Feliks Nowowiejski Organ Competition
23-28 August 2010, Poznań

The Feliks Nowowiejski Society most warmly invites young organists to the Fourth International Feliks Nowowiejski Organ Competition. The competition will be held in the City of Poznań between 23 and 28 August, 2010, under the honorary patronage of the Polish Ministry of Culture and National Heritage. The competition is open to all organists who will be under 32 years of age on the first day of auditions. If over thirty applications are submitted, the first thirty received shall be accepted (on a first come first served basis).

Programme:

First Round – Aula Nova (Alexander Schuke organ), The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań:
•    Adam of Wągrowiec (+1629) – Utwory organowe z Intawolatury  Żmudzkiej:  Pro organo                
•    J. S. Bach – Aria in F Major BWV 587
•    F. Nowowiejski – Poem „In Paradisum” for organ solo:
part 2 Pragnę [I Thirst], part 3 Oto syn Twój – oto Matka Twoja [Behold Thy Son – Behold Thy Mother] (one of the parts shall be chosen right before the performance)  IN PARADISUM 
Second Round – Poznań Collegiate Church (Friedrich Ladegast organ):
•    J. S. Bach – Schműcke dich, o liebe Seele BWV 654
•    F. Mendelssohn-Bartholdy:
    – Sonate für Orgel f-moll op. 65  No 1: Allegro moderato
e serioso, Adagio
    –  Sonate  für Orgel op. 65 No 4: Allegro con brio, Andante religioso
 (one of the sonatas shall be chosen right before the performance)
•    R. Schumann – Sechs Fugen über den Namen Bach op. 60: nr 4, nr 5 (one of the fugues shall be chosen right before the performance)
Third Round – Aula Nova of The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań:
•    J. Fischer – Utwory z Tabulatury Organowej (1595): Melodia á 4 voc.
•    J. S. Bach – Prelude in C Major BWV 531, or
D. Buxtehude – Prelude in A Major BuxWV 151
•    L. Vierne – Symphony in E Minor op. 20 no. 2: any two contrasting parts           
•    F. Nowowiejski – The Seventh Symphony op. 45 no. 7, part 3 or
The Ninth Symphony op. 45 no. 9, part 3

The Jury:
Binne Katrine Bryndorf (Demark), Magdalena Czajka (Poland), Sławomir Kamiński (Poland), Elżbieta Karolak (Poland), Bogumił Nowicki (Poland),
Daniel Zaretsky (Russia), Wolfgang Zerer (Germany)

Prizes:
– First Prize: PLN 22,000
– Second Prize: PLN 13,000
– Third Prize: PLN 8,000
as well as other non-statutory prizes – cash prizes or performances at:
– Old Town Organ Concerts in Poznań Collegiate Church (2011)
– Festival of Passion and Paschal Music in Poznań (2011)
– Organ Festival in Wolsztyn (2011)
– Organ Festival in Giżycko (2011)
All Third Round participants shall be granted a title of Laureate of the Fourth International Feliks Nowowiejski Organ Competition, and Second Round participants will receive Diplomas of Honour.

Information for participants:
•    The registration fee in the amount of two hundred Polish zlotys (EUR 50)  is to be paid into the account of the Feliks Nowowiejski Society:
Bank Zachodni WBK S.A. VI o. w Poznaniu   67 1090 1362 0000 0000 3605 0190
•    Applications with the receipt are to be sent till 30 April 2010 via
–   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
the application form to be found at: www.towarzystwo.nowowiejski.pl; or
–    by post to: Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego 60-603 Poznań, Aleja  
     Wielkopolska 11
enclosed application form; or
     –   by fax: +48 61 853 40 76
enclosed application form
•    The organizers ensure accommodation reservation for the participants,  who cover travel and hotel expenses. The contestants qualified to the Second Round will have their hotel expenses covered until the end of the Competition (the hotel shall be chosen by the organizers).

Address of the Organizing Office:
Biuro Organizacyjne Konkursu
Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego
60-603 Poznań, Aleja Wielkopolska 11
Tel/Fax: 061 853 40 76   
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.towarzystwo.nowowiejski.pl

Fourth International Feliks Nowowiejski Organ Competition
Poznań, 23-28 August 2010


APPLICATION FORM

SURNAME ...................................................................................................

NAME ................................................................................................................

DATE OF BIRTH.....................................................................................

PLACE OF BIRTH ...............................................................................

ADDRESS ............................................................................

TEL. ................................................. E-MAIL ................................................

NAME OF UNIVERSITY, YEAR OF STUDY,  NAME OF TUTOR ........

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

CANDIDATE’S ARTISTIC ACHIEVEMENTS

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...................................................................................................


PROGRAMME CHOSEN BY CANDIDATE

FIRST STAGE:

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

SECOND STAGE:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

THIRD STAGE:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................



DECLARATION:

I hereby declare that I am well aware of and accept the terms and conditions arising from the Rules of the Fourth International Feliks Nowowiejski Organ Competition in Poznań.




date                                    signature       

 

 

CALENDAR:

23 AUGUST 2010, 6:00 PM
AULA NOVA. UL. ŚW. MARCIN 87
Opening of the Competition                
Inaugural Concert   

• F. Nowowiejski - Songs for voice and piano: 
Little Apple Tree 
A Dumka About Poland   
A Lullaby   
A Sigh 
Music of My Soul
Katarzyna Hołysz – mezzosoprano    
Anna Kozub – piano

• F. Nowowiejski - Improvisation for trombone and piano                                                               
Maciej Łakomy – trombone                                          
Anna Kozub – piano
 
• F. Nowowiejski - Don Juan Tenorio for chamber ensemble                                                                                                                                                    
Karolina Porwich – flute                                                                                     
Piotr Kostrzewski – violin
Krzysztof Kubasik – cello          
Anna Kozub – piano

• Zbigniew Kozub  - Rotarium for organ solo
Zbigniew Kozub – organ

Concert hosted by: Teresa Dorożała-Brodniewicz, Beata Brodniewicz
                                                                                                       
24 AUGUST 2010, 9:00-10:00 AM, 12:00-1:00 PM, 1:15-2:15 PM  
AULA NOVA. UL. ŚW. MARCIN 87  
First Round

25 AUGUST 2010, 4:00-5:30 PM
26 AUGUST  2010, 10:00-11:30 AM
POZNAŃ PARISH CHURCH, UL. GOŁĘBIA 1
Second Round

27 AUGUST 2010, 4:00-5:00 PM, 6:00-7:30 PM
AULA NOVA. UL. ŚW. MARCIN 87                                                              
Third Round

28 AUGUST 2010, 5:00 PM
AULA NOVA. UL. ŚW. MARCIN 87                                           
Official announcement of the results
The Prize Giving Ceremony
The Gala Winners’ Concert

ADDITIONAL CONCERTS
Organ recitals by the Competition Jurors:

24 AUGUST 2010, 7:30 PM
ST. STANISŁAW KOSTKA CHURCH, POZNAŃ-WINIARY
Daniel Zaretsky (Russia)

25 AUGUST 2010 GODZ. 7:00 PM
AULA NOVA. UL. ŚW. MARCIN 87
Wolfgang Zerer (Germany)
 
26 AUGUST 2010, GODZ. 8:00 PM
POZNAŃ PARISH CHURCH, UL. GOŁĘBIA 1                                                            
Bine Katrine Bryndorf (Denmark)

 

   Data: 4.03 - 03.04.2007 roku
   Tytuł: Program VII Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Paschalnej
   Opis:

Koncerty festiwalowe, które odbyły się w Kościołach poznańskich w dniach
Organizator Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego

I. 04.03. 2007 g. 19.oo Koncert Inauguracyjny
Kościół św. Wojciecha
"Nie wszystek umrę - koncert inauguracyjny"
Katarzyna Hołysz - mezzosopran,
Rafael Gabriel Przybyła - obój barokowy
Tomasz Lisiecki - wiolonczela
Recytacja Adam Banaszak
w programie utwory C.Monteverdiego, H. Purcella,. J.J Quantza,
J.S. Bacha, G. Ph. Telemanna

II. 10.03.2007 g. 19.00 KOŚCIÓŁ w Imielnie
p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Katarzyna Hołysz - mezzosopran,
Tomasz Lisiecki - wiolonczela
Elżbieta Karolak - organy
W programie utwory C.Monteverdiego, H. Purcella, J.S. Bacha

III. 11.03. 2007 g. 11.00
Kościół Parafii Ewangelicko - Augsburski p. w. Łaski Bożej
Koncert muzyki kameralnej.
Wykonawcy: Ewa Murawska - flet, Bogna Nowowiejska - organy, Kwartet Accento w składzie: Piotr Kostrzewski- I skrzypce, Eliza Schubert -Pietrzak - II -skrzypce, Dominika Sikora - altówka, Dorota Hajzer - wiolonczela.
W programie utwory J.S. Bacha, G. B. Pergolesiego, G. Ph. Telemanna,
A. Vivaldiego I inni.
Prowadzenie koncert: Teresa Drożała - Brodniewicz

IV. 17.03. 2007 g. 12.15
Fara Poznańska
Organy Jarosław Ciecierski
W programie utwory D. Buxtehude, J.S. Bacha, J. Alaina, M. Sawy,
J. van Amelsvoorta

V. 17.03. 2007 g.19.00
Kościół Ewangelicko - Augsburski p. w. Łaski Bożej
Maria Jaskulska - sopran, Benigna Jaskulska - mezzosopran,
Elżbieta Karolak - pozytyw
Aleksander Machalica - recytacje
L'Autunno - Młodzieżowa Orkiestra pod dyrekcją Adama F. Banaszaka
W programie J. B. Pergolesi - Stabat Mater,
Feliks Nowowiejski - Śmierć Elenai.

VI. 18.03. 2007 g. 18.00
Kościół Parafialny Poznań Spławie
Katarzyna Hołysz - mezzosopran
Elżbieta Karolak - organy
W programie: utwory C.Monteverdiego, H. Purcella, J.S. Bacha

VII. 19.03.2007 g. 19.15
Kościół Karmelitów Bosych ul. Działowa
Wieczór muzyki i poezji.
Wykonawcy: Ewa Murawska - flet, Bogna Nowowiejska - organy,
Julia Łuczak - harfa,
Aleksander Machalica - recytacje
W programie utwory J.S. Bacha, J. Masseneta, G. B. Pergolesiego i inni
oraz poezja R. Brandstaettera.

VIII. 21.03.2007 r g. 19.00
Kościół św. Wojciecha
Paolo Grazzi - obój barokowy
Carmen Leoni - klawesyn

IX. 24.03.2007. g. 19.00
Kościół Karmelitów
Koncert kameralny, studenci klasy klawesynu Akademii Muzycznej w Poznaniu
Patrycja Czajkowska, Anna Mirska, Natalia Solarek, Agata Jeleńska - skrzypce.
W programie utwory: K. E. Bacha, J.J. Frobergera, Heandela

X. 31.03. 2007 g. 12,15
Fara Poznańska
Robert Brodacki - organy
W programie utwory: D. Buxtehudego, J.S. Bacha, F. Mendelssohna-Bartholdy'ego

XI. 02.04.2007 g. 19.00
Kościół parafialny w Pobiedziskach pw. św.Michała
Katarzyna Hołysz - mezzosopran
Elżbieta Karolak - organy
Chór Fermata - dyr. Mateusz Sibilski
W programie utwory: C.Monteverdiego, H. Purcella, J.S. Bacha,
Feliksa Nowowiejskiego.

XII. Koncert Finałowy w ramach Wielkiego Tygodnia u Franciszkanów
Wykonawcy soliści i orkiestra Accademia del'Arkadia.
Koncert muzyki religijnej XVIII w. ze zbiorów muzycznych Jasnej Góry oraz Archiwum Archidiecezjalnego Poznaniu.
100- lecie Sołacza
1. Organizator: Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego i Rada Osiedla Sołacz
w 100- lecie Sołacza
4.03 Kościół św. Jana Vianneya godz. 12.45
Utwory Vivaldiego, Telemanna, M.S. Bacha
Kwartet Accento
Konferansjer: Teresa Brodniewicz
oraz
2. 25.03.07 godz. 12.45
Kościół św. Jana Vianneya
Utwory pasyjne w wykonaniu chóru Dominicantes
Pod dyr. Karoliny Piotrowskiej - Sobczak

 

   Data: Poznań 20 VIII - 26 VIII 2005 rok
   Tytuł: III Międzynarodowy Konkurs Organowy
   Opis:

Organizator: Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego

20 sierpnia 2005r. - Koncert Inauguracyjny
21 sierpnia 2005r. - I Etap Konkursu w Kościele Ewangelicko - Augsburskim, organy firmy Z. Mollin
22-23 sierpnia 2005r. - II Etap Konkursu w Poznańskiej Kolegiacie Farnej, organy F. Ladegasta
24-25 sierpnia 2005r. - III Etap Konkursu w Katedrze Poznańskiej, organy firmy J.Drozdowicz
26 sierpnia 2005r. - Koncert Laureatów


Informacja
o III Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu

Data realizacji:
20 - 26 sierpnia 2005

Etapy konkursu;

I etap 21.08. 05

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Poznaniu ul. Obozowa

II etap 22 - 23. 08.05

Fara Poznańska

III etap 24 - 25.08.05
Katedra Poznańska


Koncert Inauguracyjny dnia 20.08.2005 r. Kościół Ewangelicko-Augsburski .w.j godz. 19.00


Program:

Marian Sawa Koncert na organy i orkiestrę smyczkową
( 1937 - 2005)

Georg Friedrich Haendel Koncert F - dur No 13
( 1685 - 1759) Kukułka i Słowik

Wykonawcy: Organy Bogna Nowowiejska i zespół instrumentalny

Feliks Nowowiejski - II Symfonia organowa

Wykonawca: Pavel Kohout Praga - organy
Laureat II Konkursu

Feliks Nowowiejski Psalm Ojczyzna

Wykonawcy: Chór Arte Domino pod. dyrekcją Bartosza Michałowskiego

Koncerty towarzyszące: recitale organowe w Farze Poznańskiej

19.08.05 godz. 20.00 Collin Andrew USA ( juror konkursu )
20.08.05 godz. 12.15 Jaroslav Tuma Czechy ( juror konkursu)
21. 08.05 godz. 20.00 Arvid Gast Niemcy ( juror konkursu)

 

   Data: Poznań 27 III - 2 IV 2000 rok
   Tytuł: II Międzynarodowy Konkurs Organowy
   Opis:

Organizator: Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego

Program konkursu:

I Etap

1. F. Nowowiejskiego - Preludium Adoremus op. 31 nr 3
2. J. S. Bach - Preludium i fuga d-moll BWV 539
3. J. S. Bach Allein Gott, In der Höh´ sei Ehr - BWV 663
lub
Allein Gott, In der Höh´ sei Ehr - BWV 664
lub
Allein Gott, In der Höh´ sei Ehr - BWV 667
lub
Christ unser Herr zum Jordan kam - BWV 684

II Etap
1. F. Nowowiejski - jedna z trzech fantazji kolędowych do wyboru:
Fantazja Polska Pasterka na Wawelu op. 9 nr 1
Boże Narodzenie w Polsce op. 31 nr 4
Pasterka w prastarym kościele Mariackim w Krakowie op. 31 nr 3a

2. F. Nowowiejski Mater Dolorosa

3. J. Brahms - Preludium i fuga g-moll
lub
Preludium i fuga a-moll

4. F. Mendelssohn-Bartholdy - jedna z sonat organowych op. 65 z wyjątkiem VI

III Etap

1. F. Nowowiejski - jeden utworów do wyboru:
II Koncert Organowy
IV Koncert Organowy
I Symfonia Organowa
II Symfonia Organowa
III Symfonia Organowa
IX Symfonia Organowa


2. M. Dupré - Preludium i fuga g-moll op. 7
lub
Preludium i fuga H-dur op. 7
lub
M. Duruflé - Toccata z Suity op. 5
lub
Scherzo op. 2

3. Z. Kozub - Utwór skomponowany na konkurs

Laureaci: I - Lars Palo - Szwecja
II - Pavel Kohout - Republika Czeska
II - Ireneusz Wyrwa - Polska
III - Robert Pauker - Szwecja oraz wyróżnienie za Mater dolorosa
oraz
Jarosław Tarnawski - Polska - wyróżnienie.

Nagroda regulaminowa za najlepsze wykonanie utworu F. Nowowiejskiego Mater dolorosa

 

   Data: Poznań 12-20 XI 94 rok
   Tytuł: I Międzynarodowy Konkurs Organowy
   Opis:

Organizator: Filharmonia Poznańska

Program Konkursu:

I Etap
1. J. S. Bach - Preludium i fuga D-dur BWV lub Toccata d-moll BWV 565
2. F. Nowowiejski Mater dolorosa
3. M. Sawa Fant

II Etap
1. N. Bruhns - Preludium i fuga e-moll (wielka)
lub
Buxtehude - Preludium i fuga e-moll BuxWV 142

2. G. Frescobaladi - jedna Toccata ze zbioru II secondo libro di Toccata
lub
Fr. Couperin - Offertoire sur les grands jeux z Mesie solennelle a lLusage des paroisses
lub
S. Scheidt - dowolnie wybrany Magnificat ze zbioru Tabulatura nova

3. J. S. Bach Komm,heiliger Geist,Herre Gott - BWV 652
lub
Vater unser im Himmelreich - BWV 682

4. C. Franck - Grande piece symfonique op. 17 nr 2
lub
M. Reger - Fantazja i fuga n.t. B-A-C-H op.46
lub
J. Reubke - Sonata c-moll (94 Psalm)

III Etap
1. J. S. Bach - Preludium (Toccata) i fuga F-dur BWV 540
lub
Preludium (Fantazja) i fuga g-moll BWV 542
lub
Preludium i fuga e-moll BWV 548
lub
Toccata C-dur BWV 564

2. Dowolnie wybrany utwór ( lub jego część) skomponowany w XX wieku.

3. F. Nowowiejski - II Symfonia g-moll op. 45 nr 2
lub
III Symfonia a-moll op. 45 nr 3

Czas trwania programu III etapu - maximum 55 minut.

Laureaci: I - nie przyznano
II - Adam Załęski - Polska

III - Adam Lenart - Polska
IV - Peter Schnur - Niemcy

Wyróżnienia: Zbigniew Radowski - Polska
Michał Wachowiak - Polska

Nagroda regulaminowa najlepsze wykonanie utworu F.Nowowiejskiego Mater dolorosa
Waldemar Krawiec - Polska

 

Powstanie strony dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz z budżetu Miasta Poznania w ramach projektu „Nowowiejski w Poznaniu dawniej i dziś”

imit Ministerstwo Kultury Feliks Nowowiejski2017 Miasto Poznań

Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego Salon Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego

© Nowowiejski.pl 2024   Polityka Prywatności
Design i wykonanie: Solmedia Poznań
tekst

Zwracamy się z apelem o zgłaszanie i przekazywanie dokumentów związanych z aktywnością artystyczną, naukową i organizacyjną Feliksa Nowowiejskiego, a pozostających w zbiorach prywatnych.

Będziemy bardzo zobowiązani za wypożyczenie dokumentów w celu ich skatalogowania oraz za wyrażenie zgody na włączenie niektórych materiałów w oryginale do zbiorów Archiwum Salonu Muzycznego.

Jeżeli będzie taka potrzeba Archiwum sporządzi kopię cyfrową dla darczyńcy.

Cenne byłyby nie tylko fotografie, korespondencja, prasa, druki ulotne, pocztówki, nagrania dźwiękowe, filmy, ale również wspomnienia, zapiski oraz inne ciekawostki. Pozyskane tą drogą dokumenty w znaczący sposób poszerzą i wzbogacą archiwalia kompozytora; będą też mogły być udostępniane w celu ich naukowego opracowania a najciekawsze z nich będą wykorzystywane w przyszłości przy organizowanych wystawach oraz wydawnictwach źródłowych.

Informacja o darczyńcach, za ich zgodą, zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Jesteśmy przekonani, iż każda opowieść, wspomnienie, pamiątka – poszczególnych osób i rodzin pomogą przybliżyć przeszłość tak nieodległą, a ciągle tak mało znaną.

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani przekazaniem materiałów, prosimy o kontakt